Znane są „Wstępne wyniki plonowania odmian słonecznika w doświadczeniach rozpoznawczych 2022”. Sprawdzamy, które odmiany radziły sobie najlepiej i jaki uzyskały plon. Bo trzeba podkreślić, że uprawa tego gatunku zawojowała w tym roku polskie pola. Jej produkcja zwiększyła się u nas trzykrotnie i wyniosła ponad 60 tys. ha. Zdaniem rolników plony trochę rozczarowały, ale czy pokazują to też wyniki badań?

Jak podaje COBORU, w doświadczeniach badano odmiany ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które nie są wpisane do Krajowego rejestru (KR) w Polsce. Odmiany do badań zostały zgłoszone przez podmioty zajmujące się hodowlą, a także zainteresowane dystrybucją materiału siewnego odmian słonecznika w naszym kraju.

Wyniki plonowania pochodzą z trzech doświadczeń. Co ważne, plon nasion obliczono przy wilgotności 13 proc. Trzeba też zaznaczyć, że dane te mają charakter wstępny. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach „Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych” (PDO).

Jak plonował słonecznik – 2022?

Okazuje się, że plon wzorca (średni dla wszystkich badanych odmian) wyniósł w tym roku 40,5 dt/ha. A długość okresu od siewu do dojrzałości pełnej 130 dni.

Najwyżej w zestawieniu plonowały następujące odmiany słonecznika:

  • InSyn 222 CLP – 118 proc. plonu wzorca,
  • P63LE113 – 115 proc. plonu wzorca,
  • RGT Wollf – 110 proc. plonu wzorca,
  • NK Neoma – 109 proc. plonu wzorca,
  • ES Hudson SU – 108 proc. plonu wzorca.

Poniżej w tabeli wszystkie odmiany biorące udział w badaniach COBORU.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU