W przypadku, gdy plantacja rzepaku ozimego jest wyrównana - w fazie 4-6 liści właściwych stosujemy produkt Caryx 240 SL w dawce 1.0 l/ha. Zabieg ma na celu:

  • Zabezpieczenie plantacji przed porażeniem patogenami jesiennymi (sucha zgnilizna roślin kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń)
  • Poprawę zimotrwałości roślin poprzez zapobieganie nadmiernemu wzrostowi części nadziemnej roślin.
Pamiętajmy, że nadmierny rozwój liści jesienią nie jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ nie pozwala na rozwój silnego systemu korzeniowego rzepaku. Bujna i wysoka rozeta liściowa jesienią nie jest pożądana - zakłóca rozwój systemu korzeniowego i prowadzi do nadmiernego wyniesienia szyjki korzeniowej. To sprzyja wymarznięciom. Po zimie, na przedwiośniu rośliny tracą większość jesiennych liści i ponownie odbudowują aparat asymilacyjny. A szybkość odbudowy tego aparatu jest ściśle skorelowana z zapasami, jakie zostały zgromadzone w korzeniach.

Caryx

  • Redukuje nadmierny rozwój masy liściowej roślin
  • Chroni szyjkę korzeniową roślin przed przemarznięciem
  • Silnie stymuluje rozwój systemu korzeniowego roślin
  • Zwiększa zawartość składników suchej masy w korzeniach roślin
Zapewnia szybszy rozwój wegetacyjny wiosną zwłaszcza po długiej i ciężkiej zimie

Niewyrównana plantacja wymaga od nas podjęcia właściwej decyzji po lustracji rzepaku ozimego, która polega na :

  • określeniu obsady roślin rzepaku będących w najmniej zaawansowanym stadium rozwoju => ile one stanowią procent ogólnej liczby roślin na metrze kwadratowym
  • określeniu obsady roślin najbardziej rozwiniętych znajdujących się w fazie 4-6 liści właściwych i jaki one stanowią procent wszystkich roślin.
W przypadku, gdy prawidłowo rozwinięte rośliny rzepaku ozimego będące w fazie 4-6 liści stanowią 50 % ogólnej liczby roślin wykonujemy w najbliższych dwóch - trzech dniach zabieg fungicydem Caryx 240 SL w zredukowanej dawce do 0.7 l/ha, a następnie po około 7-10 dniach w razie potrzeby powtarzamy zabieg Caryx 240 SL w dawce 0.5 l/ha.

Tak wykonany zabieg produktem Caryx 240 SL pozwoli nam na osiągnięcie dwóch celów:

  • zapobiegnie nadmiernemu rozwojowi roślin najbardziej rozwiniętych (zabezpieczy je przed wymarzaniem w okresie zimy)
  • nie zahamuje w rozwoju roślin najsłabiej rozwiniętych, przez co jeszcze w okresie przedzimowym uzyskamy wyrównaną plantację rzepaku ozimego optymalnie zabezpieczona przed wymarzaniem.
W drugim proponowanym zabiegu możemy dodatkowo zastosować łącznie w mieszaninie z produktem Caryx 240 SL nawozy mikroelementowe np.: Basfoliar oraz dodatek boru w postaci nawozu Solubor w/g zaleceń firmy ADOB oraz zasad sporządzania cieczy roboczej składającej się z wielu komponentów. Więcej informacji na temat prowadzenia plantacji rzepaku na naszej stronie.