Zimotrwałość poszczególnych odmian jest między innymi sprawdzana w cyklu doświadczeń prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Doświadczenia te zlokalizowane są na terenie całego kraju. Podstawą do oceny zimotrwałości odmian rzepaku ozimego są wyniki obserwacji i liczenie roślin na poletkach. Obserwacje i pomiary prowadzi się najpierw jesienią, przed wejściem roślin w stadium spoczynku zimowego, a następnie po zimie po  2–3 tygodniach od ruszeniu wegetacji. Na tej postawie szacuje się średni procent roślin, które nie przezimowały.

Wyniki jakie opublikowało COBORU dotyczące wymarzania wskazują na duże różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami. Poniżej przedstawiamy zestawienie odmian populacyjnych oraz mieszańcowych i ich kondycję po zimie 2015/2016. Zaczynamy od odmian populacyjnych, a w nawiasie podajemy procent martwych roślin.

Odmiany populacyjne:

Quartz (17 proc. roślin martwych)
Adriana (18 proc.)
Aixer (19)
Monolit (20)
Chrobry (20)
Sherlock (21)
SY Ilona (22)
Brendy (22)
ES Valegro (26)
Bellevue (29)
Lohana (29)
Metys (31)
SY Rokas (32)
Bazalt (32)
Harry (33)
Marcelo (33)
Sidney (41)
Pamela (41)
Birdy (58)

Odmiany mieszańcowe:

Minerva (12)
Kuga (13)
Arango (15)
Abakus (16)
Popular (16)
Garou (16)
Rohan (17)
Mercedes (17)
Mentor (19)
ES Cesario (19)
DK Exquisite (19)
Atora (19)
Anderson (19)
Visby (20)
Arsenal (21)
Sherpa (23)
Marcopolos (23)
ES Imperio (23)
Alvaro KWS (24)
DK Expiro (24)
Oriolus (24)
Inspiration (25)
DK Exalte (25)
DK Extract (25)
Xenon (25)
Tigris (25)
Trumpf (26)
Hamilton (26)
Nimbus (27)
DK Exstorm (27)
Amazon (27)
Thure (28)
Bonanza (28)
SY Medal (29)
Rumba (29)
SY Kolumb (30)
DK Expression (31)
SY Florida (31)
SY Saveo (33)
SY Polana (33)
Shrek (33)
Marathon (34)
SY Cassidy (37)
DK Platinium (37)
Graf (39)
DK Exssence (40)
Archimedes (40)
Acapulco (47)
Panama (63)