Długa , ciepła oraz deszczowa jesień w większości przypadków pozytywnie wpływała na stan ozimin. Roślin prawidłowo rozwinięte weszły w stan spoczynku zimowego. W czasie zimy obserwowaliśmy znaczne spadki temperatur, przekraczające miejscami– 20°C. Na szczęście na przeważającej części kraju towarzyszyła im odpowiednia pokrywa śniegowa – to w ostateczności zadecydowało o tym, że oziminy przezimowały dobrze – relacjonuje sytuację polową Dawid Chwirot VH Polska.

Pik temperatury pod koniec lutego

Pod koniec lutego prawie w całej Polsce temperatury przekroczyły 10°C co spowodowało szybki proces topnienia śniegu, przez co możliwa była pierwsza lustracja upraw pod kątem przezimowania. Podczas oceny rzeczoznawcy VH Polska zwracali uwagę przede wszystkim na obsadę roślin, stan systemu korzeniowego, dodatkowo zwracali uwagę na stopień porażenia chorobowego oraz symptomy niedoborów składników pokarmowych. Obserwacje prowadzone były na wybranych polach w całej Polsce, poniżej opisane są wybrane, przykładowe lokalizacje.

Jaki stan rzepaku – południe Wielkopolski

W Wielkopolsce z powodu wysokich temperatur szybko postępowała odwilż. Pierwszy oceniany rzepak ozimy został zasiany metodą tradycyjną w systemie orkowym, obsada roślin wynosiła 35 szt/m2. Natomiast druga plantacja uprawiana systemie bezorkowym, została zasiana metodą pasową, obsada roślin wyniosła 22 szt/m2. W przypadku obu tych upraw niezależnie od przyjętej strategii uprawy gleby, rośliny wykształciły przed zimą sporą ilość liści rozetowych, co znacznie przyczyniło się do ochrony gleby przed głębokim przemarznięciem. Niebagatelną rolę w prawidłowym przezimowaniu upraw rzepaku odegrała także gruba pokrywa śnieżna zalegająca na polach w czasie mrozów. Ubytek powierzchni zewnętrznej rozety liściowej, dochodził miejscami nawet do 40%, ale to nie wpływa na kondycję zdrowotną żadnej z ocenianych plantacji, ponieważ stożek wzrostu nie został uszkodzony podczas zimy – ocenia sytuację polową Dawid Chwirot VH Polska.

Rzepak ozimy, uprawa orkowa, siew tradycyjny, obsada 35 szt/m2, widoczne niewielkie ubytki powierzchni liści Dawid Chwirot VH Polska.
Rzepak ozimy, uprawa orkowa, siew tradycyjny, obsada 35 szt/m2, widoczne niewielkie ubytki powierzchni liści Dawid Chwirot VH Polska.

Zdaniem eksperta rośliny jesienią wykształciły grube i mocne korzenie palowe, co również gwarantuje bardzo wysoką zdolność przezimowania oraz pobieranie składników pokarmowych po wznowieniu wiosennej wegetacji.

Jaki stan zbóż ozimych? Zboża siane w terminie optymalnym

Zdaniem VH Polska również uprawy zbóż ozimych, mimo bardzo niskich temperatur, przezimowały bardzo dobrze. Zdarzają się jednak plantacje pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego, zasianych w optymalnych terminach, gdzie doszło do przemarznięcia fragmentów blaszek liściowych. Ubytek masy liścia nie przekracza jednak 10% i takie uszkodzenie nie będzie wpływało na plon końcowy.

Żyto ozime odmiana hybrydowa, obsada 80 szt/m2, brak oznak złego przezimowania Fot. Dawid Chwirot VH Polska.
Żyto ozime odmiana hybrydowa, obsada 80 szt/m2, brak oznak złego przezimowania Fot. Dawid Chwirot VH Polska.

Pszenica ozima, uprawa w systemie orkowym, obsada 290 szt/m2, brak skutków złego przezimowania. Fot. Dawid Chwirot VH Polska.
Pszenica ozima, uprawa w systemie orkowym, obsada 290 szt/m2, brak skutków złego przezimowania. Fot. Dawid Chwirot VH Polska.

Pszenica po kukurydzy – jest dobrze

Również pszenice ozime zasiane po kukurydzy na ziarno, wchodzące w stan spoczynku zimowego w fazie 07 – 10 BBCH dobrze zniosły tegoroczną zimę – relacjonuje Dawid Chwirot VH Polska. Na ocenianych plantacjach nie stwierdzono szkód spowodowanych złym przezimowaniem.

Lokalnie rośliny ulegały wyprzeniu

Zdaniem eksperta lokalnie, na obszarach Polski Północnej i Północno - Wschodniej, gdzie zalegała gruba pokrywa śnieżna (powyżej 30 cm) mogło dojść do wyprzenia, czyli niekorzystnego zjawiska zamierania roślin. Takie zjawisko zachodzi, przy niezamarzniętej glebie pod warstwą śniegu, kiedy trwają procesy życiowe w warunkach beztlenowych. Dodatkowo nie można również zapominać o dużej presji patogenów, które ze względu na długą, ciepłą i wilgotną jesień mogły nadmiernie rozwinąć się i spowodować znaczne porażenia chorobami grzybowymi lub szkodnikami.

Nadal trzeba plantacje obserwować

Pomimo tego, że ocena plantacji pod koniec lutego, wykazała dobrą kondycję upraw ozimych, wiele się jeszcze może wydarzyć. Na ostateczną ocenę stanu plantacji po zimie będziemy musieli poczekać, aż do pełnego pobudzenia roślin podczas wznowienia wiosennej wegetacji – mówi Dawid Chwirot VH Polska.

Giełda Rolna to miejsce, gdzie możesz kupić i sprzedać surowce rolne.