Teoria dotycząca siewu rzepaku w szerokie rzędy jest powszechnie znana. Im szersze rzędy, w których posiany jest rzepak, tym więcej miejsca mają rośliny, by tworzyć boczne rozgałęzienia, co korzystnie wpływa na poziom plonowania. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że jednocześnie im szerszy rozstaw rzędów, tym gęściej rośliny rosną w rzędzie. Jaki rozstaw jest więc najlepszy w praktyce? Śmiało można napisać, że taki, jaki rolnik stosuje w swoim gospodarstwie. My zapytaliśmy praktyków o to, w jakim rozstawie wysiewają rzepak w swojej technologii i dlaczego.

Rzędy co 25 cm

Maksymilian Zaręba gospodaruje na 120 ha położonych w gminie Winnica, w woj. mazowieckim. Rolnik gospodaruje na glebach mozaikowatych – od ciężkich glin po piachy. Często tak skrajna zmienność glebowa występuje w obrębie jednego pola. Jeśli chodzi o klasy bonitacyjne, to jego gleby należą do klas od III do VI. Rzepak w gospodarstwie jest uprawiany od ok. 14 lat. Początkowo przez okres ok. 8 lat był uprawiany w rozstawie rzędów wynoszącej 12,5 cm. Rolnik zaobserwował wtedy, że rośliny mają mniejsze liście i mocno wyniesiony stożek wzrostu jesienią, który ciężko zahamować środkami chemicznymi. Od ok. 6 lat wraz z przejściem gospodarstwa na system bezorkowy jest on uprawiany w rozstawie co 25  cm. Do siewu rolnik używa siewnika Vaderstad Spirit i aby osiągnąć rozstawę 25 cm, zamyka przedni rząd redlic i wysiewa rzepak tylko przy pomocy tych tylnych. Dodaje, że poprawia to jakość siewu (nasiona wysiane przez przednie redlice nie są przysypywane glebą z tylnych) oraz wschodów. Do siewu wybiera odmiany mieszańcowe i wysiewa je zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli sieje wcześnie, to zmniejsza dawkę wysiewu o około 10 proc. Zaręba wybrał rozstaw 25 cm, ponieważ zaobserwował, że tak posiany rzepak wytwarza większą masę liściową jesienią, co skutkuje lepszym rozwojem korzenia i silniejszą rośliną. Średnie plony rzepaku w gospodarstwie wynoszą ok. 4 t/ha, rekordowe, jakie udało się zebrać, to 4,8 t/ha.

Pasowo co 45 cm

Andrzej Suszek prowadzi gospodarstwo o powierzchni 20 ha, położone w gminie Rybczewice, w woj. lubelskim. Większość gleb w gospodarstwie to gleby ilaste i lessowe, urodzajne, ale trudne w uprawie, większość z nich została sklasyfikowana jako klasa IIIa. Rolnik sieje rzepak ozimy od trzech lat i od razu postawił na rozstaw rzędów wynoszący 45 cm. Zdecydował się na to, ponieważ jego pola są pagórkowane i podatne na erozję wodną. Nasiona rzepaku wysiewa prosto w ściernisko, używając do tego agregatu do uprawy pasowej własnej konstrukcji oraz siewnika punktowego. Jak dodaje, w tej metodzie pomiędzy rzędami rzepaku znajduje się pas nieuprawionej gleby, który ma dobrą strukturę. Dodatkowo pas ten pokryty jest warstwą mulczu, który chroni glebę przed parowaniem. Co prawda rośliny są dość blisko w rzędzie, ale mają dużo miejsca na boki, dzięki czemu tworzą dużo bocznych rozgałęzień. Suszek wysiewa zwykle odmiany hybrydowe w ilości 30 szt. nasion na m2. Rolnik dodaje jednak, że w warunkach jego gospodarstwa jest to zbyt dużo i chciałby jeszcze zmniejszyć ilość wysiewanych nasion. Główne kryterium rolnika przy wyborze odmian to szybki wzrost jesienią oraz wysoki poziom tworzenia bocznych rozgałęzień. Plony, jakie udaje mu się zebrać, wynoszą ok. 3,5 t rzepaku z ha.

W 10-centymetrowym pasie

Na zupełnie inny system wysiewu zdecydował się Wojciech Wojtaszko gospodarujący w gminie Niedrzwica Duża w woj. lubelskim. Rolnik gospodaruje na 100 ha mozaikowatych gruntów od I do IV klasy bonitacyjnej. Jednak jak sam mówi, jego gleby to w 70 proc. piachy wymieszane z iłami i czasem trafia się, że podglebie pod warstwą urodzajnej gleby jest piaszczyste i przepuszczalne. Rolnik od trzech lat wysiewa rzepak w swoim gospodarstwie, używając do tego agregatu NoTiller Multi 300. Rozstaw łap spulchniających w agregacie wynosi 42 cm. Za każdą łapą znajduje się redlica, która wysiewa rzepak w pasie o szerokości 10 cm. Zdecydował się na taki system wysiewu, ponieważ w tym systemie uprawy potrzeba mniej czasu i paliwa. Drugą zaletą jest lepsze przewietrzanie roślin w tak zasianym łanie. Rolnik wysiewa 35-40 szt. nasion rzepaku na m2. Zauważył, że tak zasiany rzepak szybciej startuje wiosną, na polu jest lepsze podsiąkanie wody, a mulcz leżący pomiędzy rzędami chroni glebę przed parowaniem. Dodatkowo rzepak lepiej się rozkrzewia. Rolnik stosuje nawożenie zlokalizowane w ilości 220-240 kg nawozu NPK na ha. Przy tym systemie uprawy rolnikowi w zależności od roku, przebiegu pogody i pola udaje się uzyskać od 3,5 do 4,8 t nasion na ha.

Za głęboszem co 60 cm

Ciekawym sposobem na siew rzepaku może się pochwalić Kaspars Pūpoliņš, rolnik z Łotwy gospodarujący w zachodniej Kurlandii niedaleko miasta Windawa. Rolnik gospodaruje na 500 ha mozaikowatych gleb. Teren, na którym znajduje się gospodarstwo, położony jest tuż nad Bałtykiem, więc rolnik podkreśla, że gospodaruje w klimacie morskim, który charakteryzuje się ciepłymi zimami i chłodnym latem oraz większą, bo wynoszącą ok. 750 mm, sumą opadów. Rolnik dopiero od zeszłego roku uprawia rzepak ozimy, wcześniej w płodozmianie występował tylko rzepak jary. Jesienne zasiewy rzepaku wykonano przy użyciu Agregatu Mzuri Rehab. Glebę przed siewem spulchniono na głębokość 40 cm, ale podczas przejazdu nie wykonano nawożenia wgłębnego. Z uwagi na swoje wcześniejsze doświadczenia z siewem pasowym rolnik wysiał jedną jednostkę siewną na 4, a nie 3 ha, jak zalecał producent. Jak mówi rolnik, w porównaniu do innych metod siewu rzepaku rośliny wysiane w tej technologii wiosną były ciemniejsze i silniejsze oraz miały dłuższy system korzeniowy. Obecnie rolnik jest przed zbiorami, ale wygląd roślin rokuje dobry plon.

Rzutowo bez rzędów

Na brak rzędów w uprawie rzepaku postawił Zygmunt Misiek gospodarujący w gminie Wińsko, w województwie dolnośląskim. Rolnik gospodaruje na 400 ha mozaikowatych gleb od piachu do gliny, należących do klas bonitacyjnych od III do VI. Misiek już od 5 lat rzepak sieje rzutowo przy użyciu rozsiewacza do nawozów. Aby zachować dobrą równomierność wysiewu, do nasion dodaje mocznika o tej samej wielkości granul. Rozsiewacz porusza się po polu co 12 m, a jeśli jest silny wiatr, to siew nie jest wykonywany. Rolnik wysiewa 50-60 roślin na m2. Po przejeździe rozsiewacza jest wykonywany przejazd broną łopatkową Duro-France Compil. Palce brony podrzucają wyrwane kęsy gleby do góry wraz z nasionami. Gdy całość spada, to nasiona rzepaku z uwagi na swą gęstość znajdują się tuż przy jego powierzchni. Całość jest konsolidowana wałem gumowym, który jest ostatnią sekcją roboczą agregatu. Jak podkreśla rolnik, dzięki tej metodzie siewu rośliny są równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni gleby i mają wystarczająco dużo miejsca na rozwój. Plony, jakie udaje się osiągnąć przy siewie rzutowym, wynoszą średnio od 2,5 do 3 t/ha.