Rzepak ozimy jest zdecydowanie najpopularniejszą rośliną oleistą. Ze względu na konieczność wykonania wielu zabiegów ochrony roślin, uważany jest za roślinę drogą w uprawie, ale jednocześnie zapewniającą stosunkowo dobre zyski. Siew rzepaku zalecany jest na klasach bonitacyjnych I-IIIb, gdzie może plonować powyżej 4 t/ha, jednak w praktyce bywa uprawiany nawet na V klasie bonitacyjnej, a jego średni plon oscyluje wokół 3 t/ha.

Łagodna zima sprzyjała rzepakowi

Na początku grudnia miały miejsce opady śniegu, który utrzymywał się przez kilka dni, dzięki mrozom sięgającym -18°C. Na tym właściwie zima się zakończyła. Kolejne tygodnie mijały na opadach deszczu i śniegu z deszczem, a temperatura oscylowała w zakresie 0-5°C. Mimo praktycznie bezśnieżnej zimy na ciężkich glebach, w powiecie wąbrzeskim, pozostają wciąż zapasy wody. Marzec rozpoczął się bez deszczu, za to z błotem na polach, przez co wysiew nawozów był możliwy tylko podczas nocnych przymrozków. W ostatnich dniach zimy temperatury w nocy spadały do -4°C, natomiast w dzień było to nawet 15°C.

Rzepak po pszenżycie

Na pierwszym polu odmiana SY Annabella została wysiana po zbiorze pszenżyta ozimego Belcanto. Stanowisko charakteryzuje się glebą klasy bonitacyjnej IVa, gdzie wspomniane pszenżyto plonowało na poziomie 7,5 t/ha. Po zbiorze przedplonu wykonane zostało wapnowanie dawką 3 t/ha wapna węglanowego oraz nawożenie dawką 300kg/ha NPK 8:20:30 i orka na głębokość 25cm.

Siew został wykonany 18.08.2021 w sprzyjających warunkach wilgotności gleby. Następnego dnia został wykonany zabieg herbicydowy środkiem Nero 424EC (chlomazon 24 g/l + petoksamid 400 g/l) w dawce 2,5 l/ha z dodatkiem adiuwantu Inger (mieszanina surfaktantów, emulgatorów i kwasów tłuszczowych) w dawce 0,5 l/ha. Miesiąc później została wykonana poprawka na chwasty jednoliścienne środkiem Agil-S 100EC (propachizafop 100 g/l) w dawce 0,7 l/ha. Przed wejściem w spoczynek zimowy plantacja charakteryzowała się dobrym zagęszczeniem łanu. Korzeń przykładowej rośliny miał po wyrwaniu długość 23cm, a średnica szyjki korzeniowej wynosi 13 mm. Rośliny wykształciły 10-12 liści.

Pod koniec lutego na najstarszych liściach na większości roślin pojawiły się chlorozy, ale był to raczej normalny objaw po zimie, niż oznaka poważnych niedoborów. Średnica szyjek korzeniowych wykosiła wtedy około 20 mm. Pod koniec pierwszego tygodnia marca zastosowane zostało nawożenie w dawkach 300 kg/ha Zaksan 33,5 (saletra amonowa 33,5% N, w tym N amonowy 16,8% i N azotanowy 16,7%), 140 kg/ha KornKali (40% K2O, 12,5% SO3, 6% MgO, 4% Na2O) i 120 kg/ha MacroSpeed Green (50% SO3 i 25% MgO). Obecnie na liściach widoczne są fioletowe przebarwienia, co jest związane z utrudnionym pobieraniem fosforu w niskich temperaturach. Objawy chorób ani żerowania szkodników nie są widoczne.

Rzepak SY Annabella po pszenżycie na klasie bonitacyjnej IVa, fot. Maciej Sacha
Rzepak SY Annabella po pszenżycie na klasie bonitacyjnej IVa, fot. Maciej Sacha

Rzepak po pszenicy

Na kolejnym polu odmiana LG Arnold została wysiana po zbiorze pszenicy ozimej Euforia na stanowisku charakteryzującym się glebą klasy bonitacyjnej IIIb. Pszenica plonowała w tym miejscu na poziomie 7,4 t/ha. Tuż po zbiorze przedplonu na słomę został rozlany RSM w dawce 60 kg/ha, a następnie przed siewem zostało wykonane nawożenie dawką 300kg/ha NPK 8:20:30 i uprawa bezorkowa na głębokość 25cm.

Siew został wykonany 19.08.2021 w sprzyjających warunkach wilgotności gleby. Jeszcze tego samego dnia został wykonany zabieg herbicydowy środkiem Nero 424EC (chlomazon 24 g/l + petoksamid 400 g/l) w dawce 2,5 l/ha z dodatkiem adiuwantu Inger (mieszanina surfaktantów, emulgatorów i kwasów tłuszczowych) w dawce 0,5 l/ha. Poprawka na chwasty jednoliścienne została wykonana środkiem Agil-S 100EC (propachizafop 100 g/l) w dawce 0,4 l/ha 06.09.2021 i 0,3 l/ha 20.09.2021. Przed wejściem w spoczynek zimowy plantacja charakteryzowała się dobrym zagęszczeniem łanu, również na wzniesieniach. Korzeń przykładowej rośliny miał po wyrwaniu długość 21cm, a średnica szyjki korzeniowej wynosi 11mm. Rośliny wykształciły 10-12 liści.

Pod koniec lutego na najstarszych liściach na części roślin pojawiły się chlorozy, ale był to raczej normalny objaw po zimie, niż oznaka poważnych niedoborów. Średnica szyjek korzeniowych wykosiła wtedy około 15 mm. Pod koniec pierwszego tygodnia marca zastosowane zostało nawożenie w dawkach 300 kg/ha Zaksan 33,5 (saletra amonowa 33,5% N, w tym N amonowy 16,8% i N azotanowy 16,7%), 140 kg/ha KornKali (40% K2O, 12,5% SO3, 6% MgO, 4% Na2O) i 120 kg/ha MacroSpeed Green (50% SO3 i 25% MgO). Obecnie na liściach widoczne są nieznaczne fioletowe przebarwienia, co jest związane z utrudnionym pobieraniem fosforu w niskich temperaturach. Objawy chorób ani żerowania szkodników nie są widoczne.

Rzepak LG Arnold po pszenicy na klasie bonitacyjnej IIIb, fot. Maciej Sacha
Rzepak LG Arnold po pszenicy na klasie bonitacyjnej IIIb, fot. Maciej Sacha

Obornik pod rzepak po pszenicy

Na trzecim z pól odmiana InVigor Dazzler została wysiana po zbiorze pszenicy ozimej Euforia na stanowisku charakteryzującym się glebą klas bonitacyjnych IIIb-IVb. Pszenica plonowała w tym miejscu na poziomie 6,6 t/ha. Tuż po zbiorze przedplonu na pole został wywieziony obornik bydlęcy w ilości około 10 t/ha, który został przyorany na głębokość 25cm, a następnie zostało wykonane nawożenie dawką 300kg/ha NPK 8:20:30.

Siew został wykonany 17.08.2021 w sprzyjających warunkach wilgotności gleby. Następnego dnia został wykonany zabieg herbicydowy środkiem Nero 424EC (chlomazon 24 g/l + petoksamid 400 g/l) w dawce 2,5 l/ha z dodatkiem adiuwantu Inger (mieszanina surfaktantów, emulgatorów i kwasów tłuszczowych) w dawce 0,5 l/ha. Miesiąc później została wykonana poprawka na chwasty jednoliścienne środkiem Agil-S 100EC (propachizafop 100 g/l) w dawce 0,7 l/ha. Przed wejściem w spoczynek zimowy plantacja charakteryzowała się bardzo dobrym zagęszczeniem łanu na większości powierzchni, natomiast na górkach, gdzie wschody były słabsze, widoczne były puste place. Korzeń przykładowej rośliny miał po wyrwaniu długość 27cm i dużo rozgałęzień, a średnica szyjki korzeniowej wynosi 17mm. Rośliny wykształciły 10-12 liści.

Pod koniec lutego na najstarszych liściach na części roślin pojawiły się chlorozy, które są w tym miejscu najbardziej widoczne, ale był to raczej normalny objaw po zimie, niż oznaka poważnych niedoborów. Średnica szyjek korzeniowych wykosiła wtedy około 24 mm. Pod koniec pierwszego tygodnia marca zastosowane zostało nawożenie w dawkach 300 kg/ha Zaksan 33,5 (saletra amonowa 33,5% N, w tym N amonowy 16,8% i N azotanowy 16,7%), 140 kg/ha KornKali (40% K2O, 12,5% SO3, 6% MgO, 4% Na2O) i 120 kg/ha MacroSpeed Green (50% SO3 i 25% MgO). Obecnie na liściach widoczne są nieznaczne fioletowe przebarwienia, co jest związane z utrudnionym pobieraniem fosforu w niskich temperaturach. Objawy chorób ani żerowania szkodników nie są widoczne.

Nawożony obornikiem rzepak InVigor Dazzler po pszenicy na klasie bonitacyjnej IIIb-IVb, fot. Maciej Sacha
Nawożony obornikiem rzepak InVigor Dazzler po pszenicy na klasie bonitacyjnej IIIb-IVb, fot. Maciej Sacha