Jak informuje FAMMU/FAPA, Oil World przeszacował w górę prognozy zbiorów słonecznika w sezonie 2010/11 do 32,9 mln t, co oznacza prawie tyle samo co 32,94 mln t sezon wcześniej. Zwiększono też szacunki zbiorów dla Ukrainy do rekordowego poziomu 7,9 mln t wobec 7,3 mln t rok wcześniej, ale zmniejszono szacunki dla Rosji do 5,5 mln t wobec 6,6 mln t.

Światowa produkcja rzepaku natomiast może się zmniejszyć do 58,8 mln t z 60,5 mln t sezon wcześniej. Wczesne prognozy dla nowego sezonu 2011/12 pokazują wzrost produkcji na Ukrainie z 1,5 do 1,9 mln t. Jakie są perspektywy dla Unii Europejskiej? Są one mniej optymistyczne, bowiem straty mrozowe spowodowały, że spodziewany jest spadek produkcji w Niemczech, Polsce, Rumunii i kilku innych krajach.