Ryzyko pojawiania się chorób w uprawach rzepaku zwiększa się nie tylko w momencie intensywnych opadów deszczu, ale też błędów agrotechnicznych popełnianych przez rolników. Można do nich zaliczyć m.in. brak stosowania zapraw - dzieje się tak jednak rzadko, bo rolnicy kupują już zaprawiony materiał siewny i nie korzystają z własnego populacyjnego i dobrze. Ważna jest też gęstość siewu, a także uprawa po sobie rzepaku.


Do najczęściej pojawiających się w początkowym okresie wzrostu rzepaku chorób można zaliczyć suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych, szarą pleśń czy cylindrosporiozę. Warto wiedzieć kiedy należy je zwalczyć.

Takim wyznacznikiem, tym bardziej w dosłownie „przeddzień" przepisów integrowanej ochrony roślin, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. są progi szkodliwości. Dla tych wszystkich wymienionych wyżej chorób wynoszą one w tym terminie 20 proc. porażonych liści.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych