Według Unii na rzecz Promocji Roślin Oleistych i Białkowych (UFOP), daje to w sumie produkcję rzepaku w UE na poziomie nieco poniżej 18 mln ton. Byłoby to o 10 proc. mniej niż w 2018 r. Średnia z ostatnich lat spadłaby o ponad 3 miliony ton. Jak zauważyła UFOP, pogoda przeszkodziła rolnikom podczas tegorocznych zbiorów rzepaku i spowodowała, że wynik jest 13-letnim minimum.

Produkcja rzepaku w Niemczech wynosi nieco poniżej 3 mln ton, co jest tak niskim poziomem, że ma 17 procentowy, czyli najniższy w ciągu ostatnich 25 lat.

Jednocześnie szacuje się, że produkcja soi we Wspólnocie utrzymuje się na stabilnym poziomie 2,9 mln ton.

Z kolei zbiory słonecznika w UE powinny osiągnąć rekordowy poziom, powiedział UFOP. Oprócz 6 proc. większej powierzchni nawet plony mogą nadal wykazywać niewielki wzrost w stosunku do 2018 r., Dzięki czemu przy szacowanym 10,7 mln ton nasion słonecznika można osiągnąć rekordowy wynik.

Według UFOP, zbiory nasion oleistych w Unii Europejskiej będą po raz drugi z rzędu mniejsze niż w poprzednim roku, ze względu na gorszą wydajność rzepaku. KE szacuje, że produkcja w 2019 r. wyniesie około 31,7 mln ton i byłaby o 4 proc. mniejsza niż w 2019 r. i o 5 proc. niższa od wieloletniej średniej.