• Len jest gatunkiem jednorocznym, jarym, który osiąga wysokość do 120 cm, kwitnie najczęściej na niebiesko i biało, rzadziej na fioletowo czy różowo.
  • W Polsce wyróżnia się dwie formy użytkowe lnu - len włóknisty oraz len oleisty. 
  • Optymalny termin siewu lnu przypada na kwiecień, w zależności od regionu kraju może być to pierwsza, druga lub trzecia dekada miesiąca.

Jeszcze w latach 70. XX wieku w Polsce uprawiano 130 tys. ha tego gatunku. Załamanie przyszło na przełomie lat 80. i 90., a obecnie powierzchnia uprawy wynosi ok. 7 tys. ha. Aktualnie czołowymi producentami na świecie są Kanada, Chiny, Rosja i USA.

W Polsce wyróżnia się dwie formy użytkowe lnu - len włóknisty o bardzo drobnych nasionach, których MTN wynosi zaledwie 4,5-6,0 g, oraz len oleisty o MTN niemal 15,0 g. Siemie lniane zawiera 38-44 proc. oleju, w którego skład wchodzą zarówno kwas linolenowy jak i linolowy. Nasiona lnu są o wiele bardziej przydatne jako komponent paszy treściwej dla zwierząt, niż nasiona roślin strączkowych.

Wymagania glebowe lnu i przedplon

Współczynnik transpiracji (czyli ilość wody pobranej i wyparowanej w celu wyprodukowania 1 kg suchej masy) dla lnu jest wysoka, bowiem waha się w granicach 400-600. Dla porównania ten sam współczynnik w przypadku pszenicy wynosi 500, z kolei u kukurydzy raptem 360. W związku z powyższym uprawa lnu zalecana jest w rejonach, gdzie średnia roczna ilość opadów wynosi mniej więcej 600-650 mm, z czego w okresie wegetacji minimum 110 mm. Roślina ta szczególnie dobrze ,,czuje się" na glebach żyznych, o wysokiej kulturze, średnio zwięzłych i niezaskorupiających się, w klasie bonitacyjnej powyżej IVa.

Generalnie len nie jest zbyt wymagający względem przedplonu i z reguły jego uprawa udaje się po każdej roślinie, która dała dobry plon i pozostawiła glebę w odpowiedniej kulturze. Wybierając stanowisko należy wziąć pod uwagę, że len może być uprawiany na tym samym polu nie wcześniej niż po 7 latach. Jest to minimalny odstęp czasu niezbędny do samooczyszczenia gleby z grzybów z rodzaju Fusarium.

Parametry wysiewu lnu

Dla każdej z form użytkowych obowiązują inne normy wysiewu. Otóż przy uprawie lnu włóknistego literatura zaleca wysiew 2000-2400 nasion zdolnych do kiełkowania na m2 przy rozstawie rzędów 7-12 cm, co po szybkim przeliczeniu daje ok. 110-130 kg/ha nasion. Z kolei w przypadku wysiewu odmian oleistych zaleca się zwiększyć rozstaw rzędów do 20-25 cm i wysiać jedynie 50 kg/ha nasion. Siew powinien być płytki, tj. na głębokość 1-2 cm. W przypadku przesuszenia wierzchniej warstwy gleby zaleca się zwiększenie głębokości siewu oraz wałowanie.

Optymalny termin siewu

Tak naprawdę termin siewu lnu określa się na podstawie wierzchniej temperatury gleby, a jej optymalna wartość to 7-8 st. C. W praktyce wygląda to następująco:

  • na południu Polski zwykle jest to I dekada kwietnia,
  • w środkowej Polsce jest to I połowa kwietnia,
  • na północy Polski, przy wczesnej i ciepłej wiośnie, jest to II i III dekada kwietnia.

Jeśli warunki atmosferyczne są niesprzyjające, tzn. jest zbyt chłodno, siew może opóźnić maksymalnie o 2 tygodnie.