Według stanu na 30.08-01.09 w województwie zachodniopomorskim rzepak jary zebrano z ponad 50 proc. areału, w pomorskim z ok. 70 proc., natomiast w warmińsko-mazurskim z ok. 80 proc. powierzchni upraw - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa (MRiRW), średnia krajowa cena zakupu netto nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych w okresie na koniec sierpnia wyniosła 1853 zł/t (cena wyliczona jako średnia cena rzepaku zakupionego w ramach zawartych kontraktów i poza nimi o wilgotności do 9 proc.). Dla porównania, wedle tego samego źródła w analogicznym okresie 2010 roku, średnia krajowa cena zakupu netto nasion rzepaku osiągnęła poziom 1314 zł/t.