KZPR powstało na fali protestów trwających w czasie skupu rzepaku w roku 1999. Jego założyciele wyrazili konieczność utworzenia organizacji w celu obrony i reprezentowania interesów swojej branży. Teraz dodatkowo do wzmocnienia pozycji rolników uprawiających rzepak, dołączyły też rośliny białkowe, w których władze Zrzeszenia zauważyły potencjał rozwoju.

- Obecnie uprawia się około 190 tys. ha roślin motylkowych. 1,7 proc. to udziału roślin strączkowych w strukturze zasiewu. W ciągu 3-4 lat Polska jest w stanie zwiększyć tą liczbę do 25 proc. Importujemy 77 proc. pasz białkowych. 73 proc. z rodzimej produkcji stanowi śruta i makuch rzepakowa - wylicza KZPRiRB.

Najczęściej w naszym kraju uprawia się groch, łubin żółty i wąskolistny, a także seradelę. Co ważne można też otrzymać dotacje na uprawę tych roślin. Jak wylicza KZPRiRB Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) wynosi 731,72 zł/ha; uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 211,80 zł/ha, a specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 591,41 zł/ha.

Prezesem Zrzeszenia jest Mariusz Olejnik - przewodniczący OZPR Brzeg, a wiceprezesami: Roman Białachowski - przewodniczący OZPR lubusko-wielkopolskie, Szymon Kuczyński -przewodniczący OZPR lubelsko-mazowiecko-podkarpackie, Juliusz Młodecki - przewodniczący OZPR Kruszwica i Krzysztof Galek - przewodniczący OZPR Szczecin.