Z zestawienia cen skupu rzepaku w Polsce i Europie przygotowane przez KZPRiRB w oparciu o dane z zakładów tłuszczowych, firm skupowych i członków Zrzeszenia w terminie od 20 do 24 lipca wynika, że ceny obecnie wahają się od 1290 do 1463 zł/t rzepaku technologicznego. Porównując je z rokiem ubiegłym, gdzie wynosiły one w granicach od 1900 do 2160 zł/t obserwuje się duży spadek cen.

- Analizując ceny największych zakładów tłuszczowych w Polsce z cenami na giełdzie MATIF różnice w roku 2012 wynosiły od 10,44 euro* do 31,58 euro* (średnio o 18,08 euro*), w roku bieżącym różnica waha się od 16,93 euro* do 56,73 euro* (średnio o 32 euro*). Tak wielka różnica między ceną MATIF a bieżącą ceną skupu rzepaku zdaniem KZPRiRB nie ma uzasadnienia. Jest groźna i będzie sygnałem skłaniającym rolników do znacznego ograniczenia powierzchni zasiewu. Biorąc pod uwagę aktualne ceny oleju - 3906 zł, śruty rzepakowej - 1204 zł i makuchy - 1227 zł (źródło: Biuletyn nr.28/2013 „Rynek roślin oleistych" Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.) ponownie podkreślamy, że produkcja rzepaku staje się nieopłacalna - czytamy w liście otwartym.

- Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości podwyższenia obecnych cen rzepaku, co znacznie przyczyni się do stabilizacji tej branży na polskim rynku - dodaje Mariusz Olejnik.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych