Pierwsze chowacze na plantacjach rzepaczanych pojawiły się stosunkowo późno, bo w ostatniej dekadzie marca. Po dokonaniu żeru uzupełniającego po około tygodniu, złożyły pierwsze jaja.

Po upływie kolejnych 7-10 dni z tych jaj wylęgły się pierwsze larwy, które rozpoczęły żerowanie w łodygach. I takie uszkodzenia jak na zdjęciu można teraz zaobserwować w rzepaku.

Larwy chowacza brukwiaczka, mogą żerować w rdzeniu łodygi, aż do momentu osiągnięcia przez rzepak dojrzałości. Uszkodzone rośliny wykrzywiają się i skręcają, dochodzi do pękania łodyg, wylegania roślin i wcześniejszego ich dojrzewania. Uszkodzenia roślin są bramą wejściową dla chorób grzybowych.

W rzepaku w żółtych naczyniach nadal odławiane są dorosłe chrząszcze, co wiąże się z tym, że w kolejnych dniach możliwe jest jeszcze intensywne składanie jaj. Prawdopodobieństwo jednak nowych nalotów jest już niskie, większość chrząszczy raczej już opuściło swoje zimowe kryjówki.