W przypadku śmietki kapuścianej najgroźniejsze dla rzepaku są larwy III pokolenia. Wielokrotnie informowaliśmy o licznych wylotach muchówek, które obecnie złożyły już jaja i z których wylęgły się pierwsze larwy. Według sygnalizacji prowadzonej przez IOR, w miejscowości Głubczyce (woj. opolskie) po lustracji wykonanej 15 września odnotowano , że co 10 roślina jest już zasiedlona przez tego szkodnika.

Do złożenia jaj śmietka najczęściej wybiera miejsce tuż przy szyjce korzeniowej. Lustrując rzepak można je teraz odnaleźć. W zależności od temperatury po kilku dniach wylegają się larwy, które natychmiast przystępują do żerowania wokół szyjki korzeniowej rzepaku. Wraz ze wzrostem rośliny, larwy wgryzają się głębiej i "schodzą" w dół korzenia, drążąc w nim kręte korytarze .
W efekcie żerowania szkodnika rośliny mogą tracić turgor, żółknąć lub nawet zamierać. Uszkodzone korzenie oraz szyjka są w słabej kondycji i są narażone na przemarznięcie w trakcie zimy. Mocno uszkodzony korzeń butwieje, części wegetatywne więdną i cała roślina zamiera. Jeśli roślina przeżyje zimę, korzeń regeneruje się, ale roślina taka zazwyczaj wcześniej dojrzewa i osypuje nasiona.
W przypadku śmietki zwalcza się nalatujące na plantacje muchówki. Likwidowanie larw bytujących w korzeniu jest bardzo trudne i nieefektywne.

Czytaj więcej:
>>> Duża presja śmietki w rzepaku – wyłowiono nawet 200 osobników
>>> Śmietka w natarciu - lokalnie masowo nalatuje na rzepak