Rzepak mogą atakować wiele gatunków pchełek są to:

·       Pchełki ziemne żerują na rzepaku przed i tuż po wschodach. Wówczas można zaobserwować np. pchełkę czarną, czarnonogą, smużkowaną i falistosmugą.

·       Pchełka rzepakowa żeruje nieco później. Zazwyczaj pojawia się w

październiku.

 Licznie występujące pchełki mogą dotkliwie uszkadzać liścienie i młode liście rzepaku przez wygryzanie charakterystycznych, okrągłych otworów. Często w takim żerowisku dolna skórka liścia jest nienaruszona, jednak w trakcie wzrostu liścia wykrusza się. Może dojść do ograniczenia powierzchni asymilacyjnej i utrudnień w procesie fotosyntezy. Uszkodzenia są także wrotami dla chorób grzybowych.

Groźniejsze w skutkach bywa żerowanie pchełki rzepakowej. Oprócz dziur na liściach, mogą żerować w ogonkach liściowych oraz nerwach. Larwy szkodnika mogą  dostać się do stożka wzrostu i silnie go uszkodzić, przez co roślina ma problemy ze wzrostem i rozwojem.  Progiem ekonomcznej szkodliwości dla pchełek ziemnych i rzepakowej to 1 chrząszcz na 1 mb w rzędzie rzepaku.

Mszyce to zapowiedź wirusów

Jak informuje IOR PIB w Poznaniu na rzepak nalatują już mszyce. Występowanie zwłaszcza mszycy brzoskwiniowej to duże ryzyko pojawienia się choroby wirusowej żółtaczki rzepy(TuYV). Na tym etapie sygnałem do zabiegu to 2 kolonie mszyc na 1 m2  – na brzegu pola. Choć coraz częściej się mówi o tym, że przy wczesnych pojawach najlepsze efekty w zwalczaniu mszyc osiąga się jeśli zabieg ochrony wykonuje się tuż po stwierdzeniu pierwszych mszyc.

Wczesne pojawy mszyc w tak sprzyjającej pogodzie mogą stwarzać problemy w zwalczaniu. Szkodniki te szybko się namnażają tworząc liczne kolonie i uszkorzydlone założycielki rodów mogą długo nalatywać na rzepak. Mszyce żerują przede wszystkim na dolnej stronie blaszki liściowej. Bardzo duża liczebność może doprowadzić do więdnięcia i żółknięcia liści, a nawet zamierania całych roślin – o czym przekonaliśmy dotkliwie w roku 2018. W sezonie tym liczny pojaw mszyc czasem nawet przyczynił się do jesiennej likwidacji plantacji rzepaku.

Mszycę brzoskwiniową należy zwalczać  podczas licznego pojawu szkodnika, co przypada zwykle  od września do listopada. Lista środków do zwalczania mszyc w fazie BBCH 10-20 – poniżej.

Czym zwalczać?

Bo wycofaniu chloropiryfosu do jesiennego zwalczania szkodników w rzepaku pozostały jedynie do dyspozycji perytroidy (deltametryna, lambda-cyhalotryna, alfa-cypermetryna) oraz acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów). W zwalczaniu mszyc, które żerują na spodniej stronie liści stosowanie pyretroidów, działających głównie kontaktowo może nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Należy wówczas użyć np. mieszaniny pyretroidu oraz acetamiprydu (acetamipryd działa systemicznie i wgłębnie).