PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Lista odmian zalecanych rzepaku ozimego

Lista odmian zalecanych rzepaku ozimego LOZ na 2017 r. liczy 41 odmian rzepaku ozimego, z czego 31 to mieszańce, w tym 3 pochodzą z katalogu unijnego CCA

Właściwe dopasowanie odmiany do warunków siedliskowych gospodarstwa ma duży wpływ na wielkość uzyskiwanego plonu. Wiarygodnym źródłem informacji o możliwościach produkcyjnych odmian rzepaku ozimego w poszczególnych województwach jest lista odmian zalecanych.Lista odmian zalecanych wskazuje najbardziej przydatne w danym regionie kraju odmiany spośród łącznie blisko 200 wpisanych do Krajowego Rejestru (KR) oraz sprzedawanych na podstawie wpisu do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych Unii Europejskiej (CCA). Przydatność odmian do uprawy w danym województwie jest sprawdzana w doświadczeniach porównawczych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Na ich podstawie powstają listy odmian zalecanych (LOZ). Głównymi kryteriami zamieszczenia odmiany na LOZ są wysokość i stabilność plonowania oraz zimotrwałość w danym województwie. Analizie poddawane są też inne cechy, jak: zawartość tłuszczu, ilość glukozynolanów i białka, odporność na choroby, tempo rozwoju, wymagania glebowe.

LOZ na 2017 r. liczy 41 odmian rzepaku ozimego, z czego 31 to mieszańce, w tym 3 pochodzą z katalogu unijnego CCA. Rolnicy z województwa śląskiego swobodnie wybierać mogą spośród największej liczby 18 odmian zalecanych, w tym 5 ma wstępną rekomendację. W województwie opolskim i warmińsko-mazurskim zalecanych jest po 14 odmian rzepaku. Na przeciwległym biegunie jest woj. mazowieckie, w którym nie jest zalecana do uprawy żadna odmiana. Oznacza to, że na tym terenie wszystkie podobnie rozwijają się i plonują na podobnym poziomie.

Prezentujemy opis odmian zamieszczonych na LOZ w br. dla poszczególnych województw.

Arsenal (KR 2013) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na czerń krzyżowych większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi - średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.

Bonanza (KR 2012) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion od dużego do bardzo dużego. Stabilne plonowanie w latach. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej. Masa 1000 nasion nieco większa od średniej.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

DK Exquisite (KR 2011) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży. Wyniki plonowania stabilne w latach. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych większa od średniej, na choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska sp. z o.o.

DK Exstorm (KR 2012) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Stabilne plonowanie w latach. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny dość wysokie, o mniejszej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska sp. z o.o.

Marcopolos (KR 2012) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion od dużego do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość wysokie, o mniejszej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi nieco większa od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.

Pamela (KR 2011) - odmiana populacyjna. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów nieco powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin dobra. Termin początku kwitnienia średni, dojrzałości technicznej dość późny. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń krzyżowych dość duża.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.

Sherlock (KR 2010) - odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odporność na suchą zgniliznę twardzikową dość duża, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych nieco wyższa od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.

SY Kolumb (KR 2010) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion nieco mniejsza od średniej.

Zimotrwałość lepsza od średniej. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę średnia, na zamieranie korzeni gorsza od średniej, na czerń krzyżowych dość duża.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o.o.

KUJAWSKO-POMORSKIE

Bonanza, Marcopolos, Sherlock - odmiany opisano przy charakterystyce w województwie dolnośląskim.

Aleksander (CCA) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża.

Zimotrwałość roślin dość duża. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej wczesny. Wysoka tolerancja na choroby. Odmiana zarejestrowana we Francji w 2014 r.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.

Alvaro KWS (KR 2015) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.

Atora (KR 2015) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi większa od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

ES Valegro (KR 2014) - odmiana populacyjna. Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej poniżej średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego. Odporność na choroby średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Euralis Nasiona sp. z o.o.

Garou (KR 2013) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach powyżej średniej, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Odporność na zgniliznę twardzikową nieco większa od średniej, na czerń krzyżowych, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Kuga (KR 2015) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach większa od średniej, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi średnia, na suchą zgniliznę kapustnych większa od średniej, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Lohana (KR 2012) - odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średnio wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego.

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi nieco większa od średniej, na czerń krzyżowych średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.

Mercedes (KR 2013) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej nieco większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych dość duża, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi zbliżona do średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Popular (KR 2014) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion poniżej średniej.

Zimotrwałość roślin duża. Rośliny średnio wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych większa od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.

Visby (KR 2008) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej przeciętna. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Odporność roślin na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

LUBELSKIE

Marcopolos, Pamela, Sherlock - odmiany opisano przy charakterystyce w województwie dolnośląskim.

Lohana, Mercedes, - odmiany opisano przy charakterystyce w województwie kujawsko-pomorskim.

DK Explicit (CCA) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach bardzo wysoka. Rośliny wysokie, termin początku kwitnienia i dojrzewania średnio późny. Wysoka tolerancja na choroby. Odmiana zarejestrowana we Francji w 2010 r.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska sp. z o.o.

Quartz - odmiana populacyjna. Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin bardzo duża. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.

LUBUSKIE

DK Exquisite, Marcopolos, Sherlock - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie dolnośląskim.

ES Valegro - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie kujawsko-pomorskim.

Abakus (KR 2009) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion nieco mniejsza od średniej.

Zimotrwałość dobra. Rośliny średnio wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi mała do średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Bellevue (KR 2009) - odmiana populacyjna. Plon nasion średni. Zawartość tłuszczu w nasionach duża do bardzo dużej, glukozynolanów dość duża. Zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej średnia.

Zimotrwałość średnia. Rośliny dość wysokie, o małej do średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, dojrzewania dość późny. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych dość duża, na choroby podstawy łodygi powyżej średniej, na suchą zgniliznę kapustnych średnia.

Hodowca: Bayer CropScience AG.

Inspiration (KR 2011) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Wyniki plonowania stabilne w latach. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin dobra. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych większa od średniej, na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.

Marcelo (KR 2016) - odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej. Masa 1000 nasion większa od średniej.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Monolit (KR 2008) - odmiana populacyjna. Plon nasion wysoki. Zawartość tłuszczu w nasionach duża do bardzo dużej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej mała do średniej.

Zimotrwałość powyżej średniej. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia dość późny, dojrzewania średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową średnia, suchą zgniliznę kapustnych dość duża, na czerń krzyżowych średnia.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR Sp. z o.o.

ŁÓDZKIE

Bonanza, DK Exquisite, Marcopolos, Sherlock - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie dolnośląskim.

Atora, ES Valegro, Kuga, Lohana - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie kujawsko-pomorskim.

DK Explicit - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie lubelskim.

Inspiration, Monolit - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie lubuskim.

Harry - odmiana populacyjna. Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion dość duża.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: Saatbau Polska sp. z o.o.

SY Florida (KR 2015) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Polska sp. z o.o.

OPOLSKIE

Bonanza, Sherlock, SY Kolumb - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie dolnośląskim.

Alvaro KWS, Atora, Kuga, Mercedes - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie kujawsko-pomorskim.

SY Florida - odmianę opisano przy charakterystyce w województwie łódzkim.

Amazon (KR 2015) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, dojrzałości technicznej wcześniejszy niż średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.

DK Exalte (KR 2015) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych mniejsza od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska sp. z o.o.

Marathon (KR 2012) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów mniejsza od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny dość wysokie, o nieco większej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych nieco większa od średniej, na czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.

PR46W20 (CCA) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach bardzo wysoka, glukozynolanów niska.

Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie. Wysoka tolerancja na choroby, szczególnie suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana zarejestrowana w Niemczech w 2008 r.

Pełnomocnik hodowcy: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce.

Sherpa (KR 2012) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin duża. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych większa od średniej, na zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Shrek - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych mniejsza od średniej, a na choroby podstawy łodygi większa od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

PODKARPACKIE

Arsenal, DK Exstrom, Marcopolos, Sherlock - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie dolnośląskim.

Kuga, Lohana, ES Valegro, Popular, Alvaro KWS - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie kujawsko-pomorskim.

SY Florida - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie łódzkim.

DK Exalte, Marathon - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie opolskim.

PODLASKIE

Bonanza, DK Exquisite, DK Exstrom, SY Kolumb - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie dolnośląskim.

Alvaro KWS, Garou, Mercedes, Visby - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie kujawsko-pomorskim.

Marathon, Sherpa - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie opolskim.

Minerva - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion dość mała.

Zimotrwałość roślin duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową dość mała, na czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi zbliżona do średniej.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.

SY Marten - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi większa od średniej, na czerń krzyżowych mniejsza do średniej.

Pełnomocnik hodowcy:

Syngenta Polska sp. z o.o.

POMORSKIE

DK Exquisite, DK Exstrom - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie dolnośląskim

Atora, ES Valegro, Kuga, Lohana, Popular - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie kujawsko-pomorskim.

Quartz - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie lubelskim

ŚLĄSKIE

Arsenal, Bonanza, DK Exquisite, Marcopolos, Sherlock, SY Kolumb - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie dolnośląskim.

Atora, Alvaro KWS, Kuga, Mercedes, Popular - odmiany opisano przy

charakterystyce LOZ w województwie kujawsko-pomorskim.

• SY Florida - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie łódzkim.

• Sherpa, Amazon, Shrek - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie opolskim.

• Minerva - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie podlaskim.

• DK Exssence - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin dość mała. Rośliny stosunkowo wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych średnia, a na pozostałe choroby mniejsza od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska sp. z o.o.

SY Polana - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średnio wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, a dojrzewania nieco późniejszy od średniego. Odporność na choroby średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Polska sp. z o.o.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Arsenal, Sherlock - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie dolnośląskim.

Atora, Garou, Kuga, Mercedes, Popular, Visby - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie kujawsko-pomorskim.

Quartz - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie lubelskim.

Monolit - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie lubuskim.

SY Florida - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie łódzkim.

Marathon - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie opolskim.

Arango (KR 2014) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, dojrzałości technicznej wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych średnia, na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych mniejsza od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Oriolus (KR 2014) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów nieco powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.

WIELKOPOLSKIE

Bonanza, DK Exquisite, Marcopolos, Pamela, Sherlock - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie dolnośląskim.

DK Exstrom, Lohana - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie kujawsko-pomorskim.

Inspiration, Monolit - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w woj. lubuskim.

Adriana (KR 2008) - odmiana populacyjna. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach bardzo duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej średnia.

Zimotrwałość przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych dość duża.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeene Spółka Europejska Oddział w Polsce.

ZACHODNIO-POMORSKIE

Bonanza - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie dolnośląskim.

Atora, ES Valegro, Garou, Kuga, Lohana - odmiany opisano przy charakterystyce LOZ w województwie kujawsko-pomorskim.

Quartz - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie lubelskim.

Arango - odmianę opisano przy charakterystyce LOZ w województwie warmińsko-mazurskim.

Rumba (KR 2011) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny średnio wysokie o dobrej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych średnia, na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej, na czerń krzyżowych większa od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o. o.

 

Artykuł ukazał się w czerwcowym numerze miesięcznika "Farmer"Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (17)

 • terensz 2017-07-29 12:10:42
  ty mnie o chemi i klasach gleby uczyć nie musisz jakbyś dostał kartę pola ode mnie to zdziwiłbyś się to raz a w twoje 6 ton to wierzy tylko jarząbek tak jak w pszenicę po 900 zł

 • marcopolo02 2017-07-28 22:40:15
  do jarząbek: kolego zgadza się ,tylko po co od razu człowieka gnoić ,nie rozumiem tego,niech sieją mieszańce na 5 klasie ,3 lata z rzędu bez odpowiedniej uprawy i ochrony i potem będzie 3 t max , ziemi nie oszuka ,ps. pozdrawiam wszystkich forumowiczów
 • jarząbek 2017-07-28 22:20:22
  * tępi
 • jarząbek 2017-07-28 22:17:37
  Kolego @marcopolo nie przejmuj się ludziskami. Zresztą w jakim celu piszesz o swoich wynikach? Nie wiesz, że 99% rolników uważa, że jeśli ja nie mam takiego plonu to i inni tym bardziej nie mogą. Do tego są tak tempi że z geografią są na bakier. Bo choć Polska to nie JUESEJ to jednak jest dość szeroka ze wschodu na zachód i długa z północy na południe, a co za tym idzie odmienna pod względem mikroklimatu. Tak 6 ton rzepaku z hektara w tym roku sa tacy którzy zbierają tyle. To jest sztuka w sztuce siania rzepaku, a nie przyjechał odbębnił i zapomniał, a na koniec zakpił z tych co mówią że się ocierają o rekord świata.
 • marcopolo02 2017-07-28 21:28:24
  do terensz jaka kuga chłopaku ,w tamtym roku był szał na kugę a tym roku (...),jak nasiałeś tego szajsu i nie sypie to zastanów się dlaczego u nas w lubelskim są gleby od 6 do 1 i od borowiny do piachu ,jak na słabe stanowisko sasiejesz kugę to o plonie mozesz pomarzyć , ale każdy ma swój rozum i powiniem wiedzieć jak dobierać odmianę do pola ,ja alvaro zasiałem na 2 klasie ,przedplonem była pszenica ozima siana w końcu pażdziernika po burakach , poczytaj trochę jak dobierać odmiany,ja pracę magisterską pisałem z uprawy rzepaku,więc wiem co nieco
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.236.35.159
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
GŁÓWNY PARTNER SERWISUpartner serwisu

PARTNERZY SERWISU
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.