Rozwój

Zimują dorosłe samice, na spodniej stronie liści, głównie kapustowatych – w tym rzepaku ozimego (lub na samosiewach rzepaku jarego). Wiosną w maju samice składają na liściach jaja, pojedynczo bądź w mniej lub bardziej koncentrycznych złożach. U mączlika występują 4 stadia larwalne – ostatnie przepoczwarcza się w osobnika doskonałego. Larwy pierwszego stadium mogą przemieszczać się w obrębie liścia, pozostałe stadia prowadzą osiadły tryb życia. Osobniki dorosłe mogą aktywnie latać na odległość do 2 km, m.in. w poszukiwaniu miejsc do zimowania.

Szkodliwość

Mączliki, podobnie jak mszyce, wysysają soki z tkanek roślin, dlatego też zakres ich szkodliwości jest podobny do powodowanych przez mszyce. W przypadkach licznego wystąpienia liście rzepaku mogą ulegać deformacjom, a ogólna kondycja roślin zostać obniżona przed zimą. Do tej pory nie stwierdzono pośredniej szkodliwości mączlika warzywnego jako wektora wirusów w rzepaku. Niemniej wydalane przez niego duże ilości rosy miodowej mogą być pożywką dla grzybów sadzakowych, a uszkodzone tkanki źródłem wtórnych porażeń przez sprawców chorób.