Coraz częściej na plantacjach rzepaku można spotkać mączlika warzywnego (podobny do niego gatunek mączlik szklarniowy jest powszechnie spotykany w szklarniach i tunelach). Bardzo łatwo go zidentyfikować i jest małe prawdopodobieństwo pomylenia go z innym gatunkiem. Jest to niewielki 1-1,5 mm długości pluskwiak. Ciało ma zielonkawe, ale skrzydła pokryte warstwą wosku sprawiają, że przybiera śnieżnobiałą barwę. Oprócz osobników dorosłych szkodliwość wykazują również larwy oraz nimfy. Szkodnik ten wysysa (podobnie jak mszyce) soki roślinne z liści. Na szczęście póki co nie potwierdzono by przenosił choroby wirusowe.

Na skutek żerowania tego szkodnika liście ulegają deformacji, a wzrost roślin może zostać przyhamowany. Mączliki wydalają także duże ilości rosy miodowej, przez co na powierzchni liści rozwijają się grzyby sadzakowe.

W ciągu jednego sezonu pluskwiak ten wytwarza około 5-6 pokoleń. Jego rozwój silnie skorelowany jest z temperaturą. Gdy jest ciepło, ponad 28 stopni C, czas rozwoju mączlika wynosi do 20 dni, natomiast w niższych temperaturach poniżej 16 stopni C, rozwój pokolenia ulega wydłużeniu do nawet 50 dni. U mączlika występują 4 stadia larwalne – ostatnie przepoczwarcza się w osobnika doskonałego. Larwy pierwszego stadium mogą przemieszczać się w obrębie liścia, pozostałe stadia prowadzą osiadły tryb życia. Osobniki dorosłe mogą aktywnie latać na odległość do 2 km, m.in. w poszukiwaniu miejsc do zimowania.

Tam gdzie uda się wysiać nasiona rzepaku zaprawionego neonikotynoidami, (choć etykiety zapraw nie wspominają o możliwościach zwalczania tego szkodnika), prawdopodobnie jego rozwój zostanie ograniczony. Późniejszy jego rozwój zostanie także przyhamowany razem ze spadającą temperaturą.
W przypadku silnej presji tego szkodnika można także sięgnąć po insektycydy nalistne. Obecnie mamy zarejestrowane dwa takie preparaty: Inazuma 130 WG oraz Inpower 130 WG. Oba preparaty to fabryczne mieszaniny: acetamiprydu z lambda-cyhalotryną. Zastosować je można tuż po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,25-0,30 kg/ha