Większość gleb Polski charakteryzuje się niską zawartością magnezu w glebie. Z drugiej strony nawet jeśli gleba zawiera dużo tego składnika, to może w niej zachodzić antagonizm pomiędzy jonami wapnia i magnezu, co w konsekwencji przełoży się na ograniczone jego pobieranie.

Pierwiastek ten utożsamiany jako niezbędny składnik chlorofilu jest również potrzebny roślinom dla prawidłowego wzrostu korzenia. W przypadku rzepaku jesienne zapotrzebowanie na ten składnik wynosi 20 kg MgO/ha. Największe pobranie magnezu odbywa się wiosną, kiedy to liście utracone zimą muszą zostać zastąpione nowymi.

W Polsce coraz częściej obserwuje się również znaczne niedobory siarki mineralnej w glebach uprawnych, a są one głównie skutkiem ograniczenia emisji SO2 w przemyśle.

Forma siarki, która jest przyswajalna dla roślina jest bardzo mobilna w glebie i podobnie jak azot podatna jest na wymywanie z gleby, stąd ubogie w siarkę są głównie gleby lekkie. Prawidłowa strategia nawożenia rzepaku ozimego siarką powinna uwzględniać aplikację tego składnika również jesienią.

Magnez i siarkę dolistnie najczęściej podaje się rzepakowi w postaci siarczanu magnezu w fazie 4-5 liścia. Większość rzepaków osiągnęła tę fazę, więc należy rozważyć pierwsze dolistne nawożenie tej uprawy tymi składnikami.

Podstawowym kryterium doboru odpowiedniego nawozu dostarczającego magnez i siarkę jest szybkość jego działania, wynikającego głównie z jego rozpuszczalności w wodzie. Od tego bowiem będzie zależeć dostępność i wykorzystanie wprowadzanych składników.

Według firmy K+S KALI GmbH, kryterium bardzo dobrej rozpuszczalności spełnia nawóz EPSO Top (7-wodny siarczan magnezu). Produkt ten powstaje z naturalnego minerału kizerytu, wydobywanego w kopalniach. Dzięki temu, że całkowicie rozpuszcza się w wodzie, jest idealnym komponentem dolistnego nawożenia. W przypadku takiego dokarmiania zaleca się stosowanie 5 proc. roztworu (5 kg nawozu na 100 l wody). Dawka na hektar kształtuje się w granicy 25 kg/ha. W przypadku wystąpienia silnych niedoborów ilość tą można zwiększyć do 50 kg/ha.