Tantniś krzyżowiaczek to pospolity jasnobrązowy motyl, powszechnie występujący w całym kraju, żerujący na roślinach kapustowatych. W latach masowego pojawienia może powodować bardzo duże szkody. W tym sezonie wystąpiło bardzo liczne pierwsze pokolenie szkodnika. Po bardzo masowych nalotach, gąsienice tantnisia wyrządzają obecnie bardzo liczne szkody. Na tym etapie zagrożone są szczególnie uprawy warzyw kapustnych. Szkody widoczne są także na liściach finiszującego rzepaku czy chwastach z rodziny kapustowatych.

Jeden z producentów rolnych informuje nas, że tantniś dosłownie zniszczył mu samosiewy rzepaku w uprawie buraka cukrowego. Informacje te, mogą posłużyć jako ostrzeżenie przed groźnym dla rzepaku ostatnim jesiennym pokoleniem tantnisia. Jeśli lato oraz jesień będzie ciepła i sucha, należy spodziewać się silnej presji tego szkodnika.

W rzepaku masowe występowanie gąsienic może doprowadzić do znacznych strat. Przy występowaniu gradacyjnym może dojść do bardzo dotkliwego w skutkach uszkodzenia blaszek liściowych. Należy zatem bacznie obserwować we wrześniu i październiku uprawy rzepaku. Przy stwierdzeniu bardzo dużej liczebności szkodników, będzie konieczny zabieg nalistny jednym z zarejestrowanych insektycydów. Progiem ekonomicznej szkodliwości jest jedna gąsienica na roślinie rzepaku.