Wraz z rosnącą powierzchnią zasiewów rzepaku, stosowaniem uproszczeń agrotechnicznych, uprawą odmian o różnej podatności i tolerancji na agrofagi, dużymi zmianami agroklimatycznymi (dłuższa o ponad miesiąc wegetacja) wpływającymi na rozwój szkodników wzrasta również zagrożenie z ich strony.

Jesienią szczególnie szkodliwe są: rolnice, gnatarz rzepakowiec, pchełki, mszyce, śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek i chowacz galasówek. Wiosną natomiast chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny, a w późniejszym okresie wegetacji: słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik i mszyce.