Takim produktem jest Butisan Star Max, który zawiera metazachlor, chinomerak, dimetanamid-P.

Zarówno metazachlor jak i dimetenamid-P - należą do tej samej grupy chemicznej wg HRAC - K3. Mechanizm działania obu substancji aktywnych polega na hamowaniu syntezy kwasów tłuszczowych. Jednak dimetenamid-P i metazachlor pobierane są w różnych miejscach. Metazachlor głównie przez korzenie a dimetanamid-P przez część podliścieniową, kiełkujące pędy oraz korzenie.

Dimetanamid-P oraz metazachlor różnią się, więc pod kątem miejsca pobierania substancji aktywnych w roślinie oraz mobilnością w glebie. Metazachlor działa głównie na powierzchni gleby, podczas gdy dimetenamid-P dzięki większej mobilności w profilu glebowym wykazuje aktywność zarówno w płytszych jak i głębszych warstwach gleby, jest też znacznie szybciej pobierany przez kiełkujące chwasty.

Butisan Star Max jest lepiej wiązany w profilu glebowym i wykazuje dłuższe działanie, nawet w warunkach ograniczonej wilgotności w glebie (w porównaniu do produktów opartych o metazachlor).

Efekt ten uzupełnia trzecia substancja aktywna - Chinomerak należy do grupy O wg HRAC. Substancja pobierana jest przez części nadziemnie i podziemne chwastów (liście, korzenie)

Wykorzystanie substancji o różnym mechanizmie działania w obrębie jednego gotowego preparatu z jednej strony zapobiega powstawaniu odporności, a z drugiej strony zwiększa możliwości preparatu.:

  • Elastyczność w doborze terminu ( Butisan Star Max aż trzy możliwe terminy) 
  • Skuteczność ( zwalczanie chwastów rumianowatych, przytulii, tobołków, maków, bodziszków)