Globalna produkcja nasion tego najważniejszego gatunku oleistych w sezonie 2010/11 osiągnie około 258,9 mln t. Najpewniej będzie to poziom tylko nieznacznie mniejszy od rekordowych zbiorów odnotowanych sezon wcześniej.
W sezonie 2010/11 przewidywany areał soi będzie na rekordowym poziomie około 103 mln ha wobec 102,8 mln ha rok wcześniej. Ale prawdopodobnie nie powtórzą się rekordowe średnie plony (2,54 t/ha).

Dużo będzie zależało jednak od pogody. W sytuacji, kiedy nie nastąpią duże anomalie, światowe zbiory będą w mniejszym lub większym stopniu poniżej rekordowego poziomu 2009/10.

Niezwykle dynamiczne tempo wzrostu zbiorów tego gatunku odnotowane przez przynajmniej 10 ostatnich lat, zostało w sezonach 2007/08 i 2008/09 przyhamowane, aby z niezwykłą dynamiką powrócić w poprzednim sezonie. Po tym przyroście zbiorów w poprzednim sezonie przewidywany jest nieznaczny spadek zbiorów soi.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych