Według Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, jakość rzepaku jest przeważnie zadawalająca. Problemy z porastaniem lub zanieczyszczeniem nasion wstępują rzadko. Zaolejenie nasion jest zbliżone do poziomu w poprzednim sezonie. Zastrzeżeń nie budzi również wilgotność nasion.

Według danych GUS, opublikowanych 26 lipca br., całkowita powierzchnia upraw rzepaku i rzepiku wynosi ok. 0,7 mln ha, czyli znacznie mniej względem ubiegłego roku. Wstępne szacunki zbiorów to 1,56-1,64 mln t, tj. 12-16 proc. mniej niż w poprzednim sezonie.

GUS szacuje, że średnie uzyskiwane w tym sezonie plony rzepaku wyniosą nieco więcej niż sezon wcześniej, ok. 2,36-2,48 t/ha (wobec 2,24 t/ha).