W Krajowym Rejestrze Odmian znajduje się obecnie 111 odmian rzepaku ozimego. Do tego dochodzą jeszcze liczne ze Wspólnotowego Katalogu Odmianowego (CCA). Wybór konkretnej pozycji dla rolnika nie jest łatwy. W takiej sytuacji można sprawdzić niezależne wyniki badań prowadzone przez pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Pod lupę wzięto tam najważniejszą cechę, którą kierują się rolnicy przy wyborze odmian – plonowanie.

Wyniki pochodzą z 29 doświadczeń. Plon nasion obliczono przy wilgotności 9 proc. Wzorcem było dla roku 2014 20 odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach PDO, dla roku 2013 – 24 odmiany populacyjne, a dla 2012 – 21 odmian populacyjnych.

Jak wynika z badań lepiej plonowały odmiany mieszańcowe. Dodatkowo, co warto podkreślić, rok 2014 charakteryzował się ogólnie wysokimi plonami, bo plon wzorca był wówczas bardzo wysoki i kształtował się na poziomie 52,7 dt/ha, a mimo wszystko wiele odmian przekroczyło tę wysokość nawet osiągając 118 proc. wzorca. Z kolei w roku 2013 wzorzec dał plon w wysokości 45,2 dt/ha, a w roku 2012 – 41,5 dt/ha. Które odmiany były najlepsze?

Wśród odmian populacyjnych najwyższe wyniki w roku ubiegłym osiągnęły takie odmiany jak: Arot - 108 proc. wzorca (w roku 2013 – 105 proc. wzorca, a w 2012 – 109 proc. wzorca), ES Valegro – 107 proc. wzorca (w roku 2013 – 101 proc. wzorca, a w 2012 – 110 proc. wzorca), Lohana – 106 proc. wzorca (w roku 2013 – 103 proc. wzorca, a w 2012 – 99 proc. wzorca), Pamela – 105 proc. wzorca (w roku 2013 – 102 proc. wzorca, a w 2012 – 96 proc. wzorca) i Sidney – 105 proc. wzorca (w roku 2013 – 104 proc. wzorca, a w 2012 – 113 proc. wzorca).

Dużo wyższe wartości osiągnęły odmiany mieszańcowe. Najlepsze to: DK Explicit – 118 proc. wzorca (nie badany w 2013 i 2012 r.), SY Casssidy – 116 proc. wzorca (w roku 2013 – 111 proc. wzorca, a w 2012 – 99 proc. wzorca), DK Exquisite – 115 proc. wzorca (w roku 2013 – 111 proc. wzorca, a w 2012 – 121 proc. wzorca), Popular – 115 proc. wzorca (w roku 2013 – 108 proc. wzorca, a w 2012 – 119 proc. wzorca), SY Kolumb – 114 proc. wzorca (w roku 2013 – 111 proc. wzorca, a w 2012 – 107 proc. wzorca), DK Excellium – 114 proc. wzorca (nie badany w 2013 i 2012 r.), Argos – 113 proc. wzorca (w roku 2013 – 109 proc. wzorca, a w 2012 – 119 proc. wzorca), DK Exstorm – 113 proc. wzorca (w roku 2013 – 106 proc. wzorca, a w 2012 – 117 proc. wzorca), Marcopolos – 113 proc. wzorca (w roku 2013 – 110 proc. wzorca, a w 2012 – 105 proc. wzorca), SY Polana – 113 proc. wzorca (w roku 2013 – 110 proc. wzorca, a w 2012 – 111 proc. wzorca), Bonanza – 1 12 proc. wzorca (w roku 2013 – 106 proc. wzorca, a w 2012 – 106 proc. wzorca), NK Petrol – 112 proc. wzorca (w roku 2013 – 109 proc. wzorca, a w 2012 – 102 proc. wzorca), Shrek – 112 proc. wzorca (w roku 2013 – 111 proc. wzorca, a w 2012 – 117 proc. wzorca), SY Samoa – 112 proc. wzorca (w roku 2013 – 109 proc. wzorca, a w 2012 – 109 proc. wzorca), Tores – 112 proc. wzorca (w roku 2013 – 110 proc. wzorca, a w 2012 – 111 proc. wzorca), Xenon – 112 proc. wzorca (w roku 2013 – 107 proc. wzorca, a w 2012 – 115 proc. wzorca) i PR44W29 – 112 proc. wzorca (w roku 2013 – 110 proc. wzorca).

Pomocne przy wyborze odmian są też Listy Odmian Zalecanych, a także ranking odmian przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju zarówno dla odmian populacyjnych, jak i mieszańcowych.