Nowe odmiany, aby mogły figurować na liście KR muszą w badaniach rejestrowych wykazać się dużym potencjałem plonowania lub wyróżniać się innymi korzystnymi cechami, które ważne są z punktu widzenia gospodarczego. 

Wśród tegorocznych nowości, aż 7 odznacza się ważną cechą jaką jest odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV), chorobę wirusową przenoszoną przez mszyce. Są to: Ambassador, Artemis, Attraction, Aurelia, Dominator, Duke, Dynamic. Większość nowo zarejestrowanych odmian wykazała się dobrą odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Na liście jest także kolejna odmiana, tolerancyjną na kiłę kapusty – Crocodile.

Poniżej przedstawiamy opisy zarejestrowanych w roku 2019 odmian rzepaku.

ODMIANY MIESZAŃCOWE:

• Ambassador

Plenność bardzo dobra. Odmiana o wysokim wigorze początkowym. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia. Odmiana tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. (Zgłaszający odmianę do KR: Limagrain oddział w Polsce)

• Artemis

Plenność bardzo dobra. Rozwój roślin po wschodach dość szybki. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej. Odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion większa od średniej.
(Limagrain oddział w Polsce)

• Attraction

Plenność dobra do bardzo dobrej. Wigor początkowy – umiarkowany. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporno-ści na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Zawartość tłuszczu w nasionach nieco większa od średniej, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 1000 nasion większa od średniej. (Limagrain oddział w Polsce)

• Aurelia

Plenność bardzo dobra. Wysoki wigor początkowy. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń krzyżowych średnia. Odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion większa od średniej. (Limagrain oddział w Polsce).

• Claudio KWS

Plenność dobra do bardzo dobrej. Rozwój roślin po wschodach dość szybki. Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń krzyżowych średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. (KWS Polska).

• Crocodile

Plenność dobra. Wigor początkowy – umiarkowany. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wylega¬nie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi większa od średniej. Odmiana o dużej odporności na kiłę kapusty. Zawartość tłuszczu w nasionach większa od średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia. (Saaten-Union Polska, NPZ).

• DK Exporter

Plenność dobra do bardzo dobrej. Wigor początkowy umiarkowanie szybki. Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzy-żowych średnia, na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. (Monsanto Polska).

• Dominator

Plenność bardzo dobra. Rozwój roślin po wschodach dość szybki. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń krzyżowych średnia. Odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów dość mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion dość mała. (DSV Polska).

• Duke

Plenność bardzo dobra. Wysoki wigor początkowy. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi większa od średniej. Odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. (DSV Polska).

• Dynamic

Plenność dobra do bardzo dobrej. Rozwój roślin po wschodach dość szybki. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi większa od średniej. Odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. (DSV Polska).

• INV1188

Plenność dobra do bardzo dobrej. Rozwój roślin po wschodach dość szybki. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion powyżej średniej. (BASF Polska).

• Luciano KWS

Plenność dobra do bardzo dobrej. Rozwój roślin po wschodach szybki. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion poniżej średniej. (KWS Polska).

• Neon

Plenność dobra. Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odpor-ności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco późniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń krzyżowych średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion średnia. (Hodowla Roślin Strzelce).

• Riccardo KWS

Plenność dobra do bardzo dobrej. Rozwój roślin po wschodach dość szybki. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni.  Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych średnia, na choroby podstawy łodygi większa od średniej, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 1000 nasion średnia. (KWS Polska). 

• SY Florian

Plenność dobra do bardzo dobrej. Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów dość mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion poniżej średniej.(Syngenta Polska).

 Odmiany populacyjne:

• ES Fuego

Plenność dość dobra. Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych średnia, na choroby podstawy łodygi większa od średniej, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej. Zawartość tłusz¬czu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów dość mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion powyżej średniej. (Euralis Nasiona).

• Gemini

Plenność dość dobra. Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. Zimo-trwałość roślin dość duża. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wylega-nie. Termin początku kwitnienia i dojrza¬łości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzy¬żowych większa od średniej. Zawartość tłusz¬czu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion dość duża. (Hodowla Roślin Strzelce).

Źródło: COBORU