- W ostatnim czasie dociera do nas bardzo wiele niepokojących sygnałów od samorządów gminnych oraz od samych rolników, które dotyczą kwestii związanych z powoływaniem oraz funkcjonowaniem komisji ds. szacowania strat w uprawach powstałych na skutek złego przezimowania – pisze w liście do wojewody woj. kujawsko-pomorskiego zarząd Izby Rolniczej.

Po pierwsze, jak informuje Kujawsko-Pomorska IR, brakuje chętnych do pracy w komisjach.

Potencjalni kandydaci swoją niechęć argumentują bardzo negatywnymi doświadczeniami zdobytymi podczas szacowania strat w kampanii suszowej w ubiegłym roku.

Po drugie - powołane komisje oczekuję od wojewody na przekazanie jasnych i precyzyjnych wytycznych z zakresu szacowania strat. Oczekują też informacji na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy.

- Przedstawiciele komisji udając się w teren powinni posiadać chociażby minimum wiedzy z tego zakresu – dodaje Ryszard Kierzek, prezes KPIR.