Podczas lustracji polowej wykonanej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie naszą uwagę zwrócił nie do końca prawidłowo wykształcony korzeń rzepaku ozimego. Zamiast tworzyć typowo palowy system, na pewnej wysokości rozgałęział się. W efekcie jego zasięg i możliwości są nieco ograniczone. To rodzi pewne wątpliwości, czy taki kształt korzenia zapewni roślinie na wiosnę sprawne pobieranie składników pokarmowych oraz wody. Kłopoty mogą się pojawić szczególnie gdy wiosna okaże się sucha.

Jakie mogą być powody, dlaczego rzepak nie wytworzył typowego palowego systemu korzeniowego? Z jednej strony mogą to być błędy poczynione w zakresie uprawy roli lub występowanie podeszwy płużnej. Należy także pamiętać, że na kształt korzenia wpływ mają także warunki pogodowe (temperatura oraz opady) jakie występują na jesieni. Zakrzywiony i wielokrotnie rozwidlony korzeń to typowa reakcja na zbitą i zagęszczoną glebę. Może to wynikać z powstania skorupy glebowej (nawalny deszcz po siewach rzepaku) lub wykonanie zbyt płytkiej uprawy roli. W drugim przypadku najczęściej dochodzi do zagęszczenia gleby w warstwie podoornej, przez którą korzenie rzepaku mają trudność się przebić.
I to właśnie nadmierne opady występujące na jesieni miały negatywny wpływ na kształt i rozwój systemu korzeniowego rzepaku. Rzepak zwyczajnie nadmiaru wody nie lubi. Szczególnie źle znosi nawet krótkotrwałe zalanie wodą. Szybko zamiera w przypadku powstania dłużej zalegających zastoisk wody. 

-Na terenie poletek doświadczalnych w przeciągu dwóch jesiennych dni spadło ponad 90 litrów/m2 opadu, powodując okresowe potopienie plantacji z rzepakiem – tłumaczył na poletkach doświadczalnych sytuację Adam Piszczek z ODR Minikowo. Na szczęście rzepak ma duże zdolności adaptacyjne i poradził sobie z tym stresem. Wszak wytworzył sporo rozgałęzień bocznych to ogólna masa systemu korzeniowego jest spora i powinna zapewnić roślinom prawidłowe pobieranie wody i składników pokarmowych na wiosnę.

Chcesz sprzedać lub kupić płody rolne? Zostaw ogłoszenie na gieldarolna.pl