Ostatecznie zapasy oleju rzepakowego, jak donosi Bank Gospodarki Żywnościowej, wyniosą na koniec bieżącego sezonu 0,9 mln t wobec 1,5 mln t w sezonie wcześniejszym. Największy spadek prognozowany jest w Unii Europejskiej, aż o 75 proc.

W wyniku silnej redukcji zapasów oleju rzepakowego we Wspólnocie, udział UE w globalnej ich strukturze znacznie osłabnie, zmniejszając się tym samym z 38 proc. w sezonie 2009/2010 do ok. 16 proc. na koniec 2010/2011.
Obniżka zapasów oleju rzepakowego w Chinach będzie mniejsza niż w Unii o 32 proc. Udział tego kraju w globalnej ich strukturze wyniesie ok. 45 proc. wobec 41 proc. w końcówce sezonu 2009/2010.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych