Jak podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej w rezultacie zbiory mogą wynieść ok. 26,5 mln t wobec 28 mln t. Według prognoz COCERAL z czerwca br. Produkcja rzepaku w UE w sezonie 2011/2012 może osiągnąć blisko 18,5 mln t. W porównaniu do sezonu minionego oznacza to 10-procentowy spadek.

Niższe zbiory rzepaku będą konsekwencją zarówno niższej powierzchni uprawy rzepaku, ale też przede wszystkim słabszego plonowania. W starych państwach członkowskich, przewiduje się, że obniżka zbiorów w ujęciu procentowym może być nieco wyższa niż przeważnie w całej UE.