Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych zarejestrował trzy odmiany rzepaku jarego, jedną gorczycy białej i dwie maku. Przedłużono też na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla odmiany facelii błękitnej.

Nowe odmiany rzepak jary:
- Gandalf - odmiana populacyjna; pełnomocnik hodowcy: Lantmännen SW Seed,
- Makro - odmiana mieszańcowa; pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska,
- Mirakel - odmiana mieszańcowe; pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

gorczyca biała:
- Warta - odmiana o małej zawartości glukozynolanów i kwasu erukowego; hodowca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB O/Poznań.

mak:
- Borowski Biały - odmiana niskomorfinowa o białej barwie nasion; hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR O/Borowo,
- Morfeusz (d. BOH 1110) - odmiana wysokomorfinowa; hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR O/Borowo.