Komisja bowiem m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego Rejestru dwudziestu dwóch odmian, w tym 16 odmian rzepaku ozimego, trzech odmian rzepaku jarego, dwóch odmian konopi i jednej odmiany lnu zwyczajnego (oleistego).

- W Krajowym Rejestrze COBORU w 2019 r. znajdowało się 170 odmian rzepaku ozimego i jarego, natomiast w Katalogu UE - CCA jest 1465 odmian. Najważniejszą rośliną oleistą w Polsce jest rzepak ozimy, który reprezentowany był w 2019 r. przez 145 odmian, natomiast rzepak jary jako forma o małym znaczeniu gospodarczym zawierał się tylko w 25 odmianach. Po pozytywnej decyzji dyrektora COBORU w Krajowym Rejestrze w 2020 r. będzie znajdowało się 161 odmian rzepaku ozimego i 28 odmian formy jarej – powiedział prof. Marek Mrówczyński.

Jak dodał, w 2020 r. w KR będą dominowały odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego - 124, natomiast odmian populacyjnych będzie tylko 37. Dominują w nim odmiany pochodzące z zagranicznych hodowli – 138 pozycji, bo krajowych jest tylko 23.

- W Krajowym Rejestrze wzrasta liczba odmian rzepaku ozimego, który wykazuje odporność na wirusa żółtaczki rzepy ( TuYV ). W 2018 r. było 12 odmian odpornych, natomiast w 2020 r. będzie 29 takich odmian odpornych na TuYV. Wzrasta też liczba odmian rzepaku ozimego tolerancyjnych na kiłę kapusty. W 2017 r. było tylko 5 odmian z genem odporności, natomiast w 2020 r. będzie ich 10 – podkreślił naukowiec.

Jago zdaniem, w ostatnich latach wzrasta znaczenie odmian rzepaku ozimego, które są odporne i tolerancyjne na choroby, co jest zgodne z zasadami integrowanej ochrony roślin. Wycofywanie przez UE wielu substancji czynnych środków ochrony roślin, będzie wymuszało w przyszłości wprowadzenie większej liczby odmian tolerancyjnych i odpornych na agrofagi.

Jak dodatkowo informuje prof. Mrówczyński, urzędowe badania pod względem żółtaczki rzepy będzie prowadził IOR - PIB.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian (Źródło: COBORU).

Rzepak ozimy:
- Akilah, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska,
- Batis, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska,
- Bono, odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR,
- Crotora, odmiana mieszańcowa, tolerancyjna na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae, najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Saaten-Union Polska,
- Daktari, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska,
- DK Excited, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska,
- DK Expat, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska,
- ES Amaretto, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona,
- Herakles, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska,
- LE17346, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,
- LG Anarion, odmiana mieszańcowa, tolerancyjna na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae, najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,
- LG Areti, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,
- LG Aviron, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,
- Kwazar, odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Mars, odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Temptation, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska.

Rzepak jary:
- Gustaw, odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Lakritz, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska,
- Lavina, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska.

Len zwyczajny oleisty:
- Silesia, odmiana oleista cechująca się podwyższoną zawartością kwasu linolowego (omega 6) i obniżoną zawartością kwasu linolenowego (omega 3); zgłaszający: Fundacja Linum.

Konopie:
- Sofia, odmiana włóknista; zgłaszający: VB Hemp,
- Mietko, odmiana włóknista; zgłaszający: Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR Maria J. Kowalska.