Podczas pierwszego posiedzenia Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, w kadencji 2017-2020 do Krajowego Rejestru wpisano nowe odmiany rzepaku jarego. Trzy z nich to odmiany populacyjne, jedna jest odmianą mieszańcową. Łącznie z wymienionymi nowościami zarejestrowanych mamy obecnie w Krajowym Rejestrze 29 odmian.

Posiedzenie Komisji zaowocowało także wpisaniem na listę kolejnej (siódmej) pozycji konopi włóknistych.

Nowe wpisane do Krajowego Rejestru odmiany to:

Rzepak jary

- Goliat - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR,
-Lexus - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.,
- Libero - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR,
-Turner - odmiana populacyjna; zgłaszający: Lantmännen SW Seed SIA,

Konopie

-Henola - odmiana przeznaczona do użytkowana na nasiona; zgłaszający: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
w Poznaniu