O odmianach rzepaku marki DEKALB opowiedziała Katarzyna Gallewicz Fot. A. Kobus
O odmianach rzepaku marki DEKALB opowiedziała Katarzyna Gallewicz Fot. A. Kobus
- Nasza hodowla pracuje intensywnie nad tym, żeby sprostać oczekiwaniom zarówno producentom rzepaku jak i ostatecznie konsumentom. W Europie mamy założonych ponad 350 doświadczeń, w których sprawdzamy ponad 40 odmian, są to odmiany już zarejestrowane lub testowane, pod kątem przydatności ich uprawy w poszczególnych regionach. W Polsce w tym sezonie założonych mamy 56 doświadczeń. Dotyczą one pól produkcyjnych, których powierzchnia nie może być mniejsza niż 1 ha– mówiła podczas konferencji Katarzyna Gallewicz.

W Europie testowane są także odmiany typu Holl. Są to odmiany rzepaku ozimego o wysokiej zawartości oleinowego kwasu tłuszczowego > 75 proc. i niskiej zawartości linolenowego kwasu tłuszczowego (<3,5 proc.). Odmiany typu Holl to odpowiedź na oczekiwania konsumentów, którzy zainteresowani są zakupem zdrowszych i bardziej wartościowych produktów. Olej z takich odmian ma wyjątkowo walory smakowe i nadaje się do wielokrotnego użycia.

Z bogatego portfolio wyróżniono kilka odmian o ważnych cechach gospodarczych, i tak:

• Dobra zimotrwałość - DK Extract
• Efektywne wykorzystanie azotu - DK Exception
• Tolerancja na wirus żółtaczki (w trakcie rejestracji, wkrótce będzie dostępna)
• Wigor wiosenny: DK Exception, DK Platinium, DK Implement
• Tolerancja na kiłę kapusty: DK Platinium,
• Clearfield: DK Impression, DK Implement,
• Tolernacja na Phoma (gen RLM 7 i 3) – DK Extime
• Niska biomasa: DK Seguel
• Odporność na osypywanie: wszystkie odmiany marki DEKALB

Szczegółowo przedstawiono nowość w ofercie jaką jest odmiana DK Extime. Jest to średniowczesna odmiana o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania na różnych typach stanowisk glebowych oraz o dobrej zimotrwałości. Charakteryzuje ją silny wigor roślin oraz podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Jako jedna z pierwszych na rynku odmian posiada podwójną tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych, warunkowaną genami Rlm-7 i Rlm-3.

Pozostałe wyróżnione odmiany to:

DK Extract - wiernie plonująca, w różnych warunkach uprawowych odmiana mieszańcowa. Charakteryzuje się optymalnym tempem wzrostu przed zimą i po niej, wysoką odpornością na wyleganie oraz dobrą tolerancją na choroby: suchą zgniliznę kapustnych oraz choroby podstawy łodygi. To odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości; charakteryzuje ją ponadto podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

DK Platinium – odmiana tolerancyjną na kiłę kapusty. Posiada ona dobry wigor jesienny oraz wysoką zimotrwałość. Charakteryzuje ją odporność na wyleganie oraz bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.

DK Sequel – przykład odmiany o niskiej biomasie, wcześnie dojrzewające. Dzięki zredukowanej biomasie jej zbiór przebiega szybko i sprawnie. Jest to wczesny mieszaniec o wysokim poziomie plonowania oraz wysokiej zimotrwałości. Wyróżnia ją doskonała odporność na wyleganie, pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion oraz bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych.

DK Implement CL – to odmiana polecana do uprawy w technologii Clearfield. Polega ona na uprawie odmian tolerancyjnych na substancję czynną imazamoks. Technologia Clearfield adresowana jest do rolników, poszukujących prostych i skutecznych rozwiązań w uprawie rzepaku oraz zwalczających jego samosiewy. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem roślin oraz zimotrwałością. Posiada wysoką odporność na wyleganie, bardzo dobrą tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych; ma wysoką zawartość tłuszczu w nasionach.


Przedstawione powyżej odmiany zostały zaprezentowane na dzisiejszej konferencji zorganizowanej w Warszawie przez firmę Bayer.