Komisja ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do rejestru nowych odmian roślin oleistych. Niestety na liście nie znalazła się żadna odmiana roślin włóknistych.

Jakie wybrano? W wypadku rzepaku ozimego zarejestrowano wyłącznie odmiany mieszańcowe, natomiast w jarej formie tylko jedna odmiana okazała się być populacyjna.Wszystkie odmiany pochodzą z zagranicznych hodowli. 

Co ważne w katalogu znalazły się dwie nowe odmiany rzepaku odporne na kiłę kapusty - chorobę, która w ostatnim czasie m.in. ze względu na zwiększenie areału uprawy tej rośliny, niestety jest coraz większym problemem.

Nowe odmiany rzepaku ozimego w Krajowym Rejestrze Odmian:
- Alvaro KWS - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska.
- Amazon - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.
- Anderson - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.
- Atora - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska.
- DK Exalte - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska.
- DK Exedo - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska.
- DK Exsor - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska.
- Kuga - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska.
- Mentor - odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Saaten-Union Polska.
- Nimbus - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska.
- SY Alistorm - odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Syngenta Polska.
- SY Florida - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska.
- SY Medal - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska.
- Thure - odmiana mieszańcowa półkarłowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska.

Odmiany rzepaku jarego:
- Agra - odmiana populacyjna; zgłaszający: Lantmännen ek för.
- Mandela - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska.
- Medicus - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska.
- Menthal - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska.