Pierwsza to Emir - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska (nie będzie dostępna w sprzedaży w 2013 r.).

Garou F1 - odmiana mieszańcowa, do rejestru zgłosiła ją firma Saaten-Union Polska, ale nasiona można zakupić w Rapool Polska. Czym się odznacza? Również wysoką zimotrwałością - pierwsze miejsce w badaniach rejestrowych dla odmian serii 2 w roku 2011 w ocenie „proc. martwych roślin po zimie" (drugi wynik wśród wszystkich odmian badanych w 2011 r. i czołowa ocena w 2012 r.). 114 proc. wzorca - potencjał plonowania z dwóch lat badań rejestrowych 2011-2012 r. Odmiana jest średnio wczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu. Ma wysoką odporność na choroby - zwłaszcza suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową.

Mercedes F1- odmiana mieszańcowa, zgłoszona przez Saaten-Union Polska, a sprzedawana przez Rapool Polska. Jak informuje firma odmiana odznacza się bardzo wysoką zimotrwałością i ma czołowe oceny w badaniach rejestracyjnych. Osiąga wysokie wyniki w plonowaniu w latach badań rejestrowych: 2011 r. - 117 proc. wzorca, 2012 r. - 111 proc. wzorca. Cechuje się wysoką odpornością na wyleganie i choroby takie jak: zgnilizna twardzikowa i sucha zgnilizna kapustnych. Odmiana jest średnio wczesna w kwitnieniu i średnio wczesna do średniej w dojrzewaniu. Tworzy rośliny średniej wysokości.

Minerva F1 - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska, a firmą która dysponuje nasionami jest Rapool Polska. Jak podaje - odmiana ma bardzo wysoką zimotrwałość (kompaktowa rozeta przed zimą) - pierwsze miejsce w badaniach rejestrowych w 2012 r. w ocenie „proc. martwych roślin po zimie". Dodatkowo ma wysoki potencjał plonu - średnia z dwóch lat badań rejestrowych 2011-2012 - 114 proc. wzorca, plon tłuszczu z badań roku 2012 - 118 proc. wzorca. Minerva jest średnio wczesna w kwitnieniu i wczesna do średnio wczesnej w dojrzewaniu. Odznacza się wysoką odpornością na choroby. Termin siewu preferowany optymalny lub nieco opóźniony, z kolei szybkość wzrostu jesiennego od średniego do szybkiego.

Rotona - odmiana mieszańcowa, firma zgłaszająca DSV Polska.

Skater - odmiana mieszańcowa, firma zgłaszająca Saaten-Union Polska. (Dwie ostatnie nie będą dostępne w tym roku na rynku).