Na oddziaływanie ujemnej temperatury najbardziej wrażliwy jest korzeń rzepaku. Największe uszkodzenia mrozowe na plantacjach obserwuje się po zimach, w których wartości temperatury gleby na głębokości 5 cm spadały poniżej –3°C i utrzymywały się przez 15 dni lub dłużej. Niestety tegoroczne rzepaki z uwagi na warunki pogodowe panujące jesienią w większości są słabo zahartowane lub wcale. Dla takich roślin destrukcyjne działać będzie już kilka dni mrozu, zwłaszcza przy jednocześnie oddziałujących silnych wiatrach i braku okrywy śnieżnej.

Najbardziej zagrożone są rejony, gdzie nie było i nie ma śniegu, za to wieją silne wiatry wzmagające mróz. Jeśli rośliny poradziły sobie w trakcie lutowych mrozów to ich przetrwanie obecnych spadków temperatur wcale nie jest pewne. Liczyć się trzeba z koniecznością przesiewów. Dotyczy to zwłaszcza plantacji sianych w późniejszych terminach, osłabionych. Także tych, które na jesieni były przerzedzone, z nierównomiernie rozwiniętymi roślinami, czy podtopionych.

Niestety wydłużający się dzień przy jednocześnie występujących mrozach na przedwiośniu nie są korzystne dla niezahartowanych rzepaków. Obecne warunki pogodowe, stan roślin sprawiają, że mój optymizm słabnie i mam coraz większe obawy co do przezimowania rzepaku ozimego.

Nie najlepiej prezentują się plantacje rzepaku ozimego w północnej części kraju, także część pól na zachodzie i w centralnej części Polski budzi niepokój. Obecnie najlepszy stan upraw rzepaku ozimego jest w południowej części kraju i na wschodzie przede wszystkim, gdzie wystąpił śnieg.

Należy liczyć się z tym, że areał upraw rzepaku ozimego w tym sezonie (914 tys. ha wg GUS) na skutek złego przezimowania roślin ulegnie zmniejszeniu. Szacunki Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wskazują, że prawdopodobnie wypadnie ok. 25 proc. plantacji rzepaku ozimego. Na faktyczną ocenę uszkodzeń powodowanych wymarzaniem trzeba poczekać do nadejścia wiosny, tymczasem w bieżącym tygodniu wciąż będą nam jeszcze towarzyszyć minusowe temperatury.

Czytaj także:

>>>Czym przesiać rzepak?

>>>Kiedy wymarza rzepak?