Każdy rolnik uprawiający rzepak wie, że wczesną jesienią, w fazie 4-6 liści, należy przeprowadzić zabieg regulacji wzrostu, zwany skracaniem. Ma to duże znaczenie dla prawidłowego przezimowania, gdyż zatrzymuje wrażliwy na niskie temperatury stożek wzrostu nisko nad powierzchnią gleby.

Liczba liści

Z nisko osadzonej rozety powinno wyrastać 8-12 dobrze rozwiniętych liści. Zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała ich ilość zmniejsza szanse na prawidłowe przezimowanie rośliny. Liczba liści przekłada się na liczbę rozgałęzień, na których z kolei powstają łuszczyny, których liczba ma istotny wpływ na osiągany plon. Przyjmuje się, że zazwyczaj 8 liści przykłada się na 5-6 rozgałęzień, 10 liści to 7-8 rozgałęzień, a 12 liści oznacza 9-10 rozgałęzień.

Ważna długość i średnica

Długość korzenia palowego i średnica szyjki korzeniowej mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego przezimowania rzepaku. Przyjmuje się, że prawidłowo wykształcony korzeń powinien przed spoczynkiem zimowym osiągnąć długość minimum 25cm. Natomiast właściwa średnica szyjki korzeniowej to 1cm i więcej.

Jak to wygląda w praktyce?

Na zdjęciu widoczne są pomiary rzepaku trzech odmian wysianych na różnych stanowiskach. Plantacje położone są w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie wąbrzeskim. Dwa pola zostały po zbiorze przedplonu zaorane, natomiast jedno uprawione bezorkowo. Ponadto na jednym z oranych pól została zastosowana niewielka dawka obornika. Wszystkie zabiegi nawożenia i ochrony roślin przeprowadzane były jednakowo, z tym, że po uprawie bezorkowej zwalczanie samosiewów pszenicy trzeba było przeprowadzić kilka dni wcześniej.

Na pierwszym z odwiedzonych w ramach lustracji pól rośnie odmiana SY Annabella. Pole charakteryzuje się glebą klasy IVa i nieznacznym pofałdowaniem terenu. Ściernisko po zbiorze pszenżyta zostało zaorane na głębokość 25cm, słoma nie była zbierana. Siew został przeprowadzony 18.08.2021 w sprzyjających warunkach wilgotności gleby. Na dzień 21.11.2021 plantacja charakteryzuje się dobrym zagęszczeniem łanu. Korzeń przykładowej rośliny ma po wyrwaniu długość 23cm, a średnica szyjki korzeniowej wynosi 13mm. Rośliny wykształciły 10-12 liści.

Drugie pole to odmiana InVigor Dazzler na glebie klasy bonitacyjnej od IIIb do IVb, z wyraźną mozaiką. Po zbiorze pszenicy na pozostawioną na polu słomę zostaw rozwieziony obornik w dawce około 10t/ha, a następnie całość została zaorana na głębokość 25cm. Siew został przeprowadzony 17.08.2021 w sprzyjających warunkach wilgotności gleby. Na dzień 21.11.2021 plantacja charakteryzuje się bardzo dobrym zagęszczeniem łanu na większości powierzchni, natomiast na górkach, gdzie wschody były słabsze, widoczne są puste place. Korzeń przykładowej rośliny ma po wyrwaniu długość 27cm i dużo rozgałęzień, a średnica szyjki korzeniowej wynosi 17mm. Rośliny wykształciły 10-12 liści.

Na trzecim polu odmiana LG Arnold została wysiana na glebie klasy bonitacyjnej IIIb po uprawie bezorkowej na głębokość około 25cm. Przedplonem była pszenica ozima, której słoma nie była zbierana. Siew został przeprowadzony 19.08.2021 w sprzyjających warunkach wilgotności gleby. Na dzień 21.11.2021 plantacja charakteryzuje się bardzo dobrym zagęszczeniem łanu na większości powierzchni, również na wzniesieniach terenu. Korzeń przykładowej rośliny ma po wyrwaniu długość 21cm, a średnica szyjki korzeniowej wynosi 11mm. Rośliny wykształciły 10-12 liści.