Niskie temperatury powietrza jakie zanotowano w grudniu i drugiej połowie stycznia pojawiły się wraz z opadami śniegu, które ochroniły część nadziemną roślin oraz nie spowodowały głębokiego przemarznięcia gleby w wyniku czego również system korzeniowy nie ucierpiał.
W związku z dużym zróżnicowaniem plantacji (termin i gęstość siewu, odmiana, stosowanie regulatorów wzrostu jesienią, nawożenie) jednym z pierwszych kroków, jaki należy uczynić na początku wegetacji jest ocena stanu przezimowania roślin i na jej podstawie powinniśmy zaplanować dalsze działania na danym polu. W celu dokonania prawidłowej oceny stanu przezimowania powinniśmy policzyć ilość zdrowych roślin/m2. Najlepiej rośliny wykopać i dokonać dokładnej oceny poszczególnych części roślin.

Rośliny, które słabo przezimowały charakteryzują się:

  • zredukowaną masą liściową (brak zielonej masy fot. 1 i 2)
  • przemarzniętą szyjką korzeniową i stożkiem wzrostu(po ściśnięciu szyjki korzeniowej wydostaje się woda fot. 3 i 4),
  • przemarzniętym korzeniem (skórka korzenia łatwo się odrywa, przy próbie wyrwania rośliny z gleby korzeń ulega silnemu uszkodzeniu, a nawet zostaje w glebie (fot. 5 i 6)
  • brakiem świeżych przyrostów korzeni (fot. 5 i 6)

Rośliny, które dobrze przezimowały charakteryzują się:

  • zdrową i zieloną rozetą z dużą masą liściową (fot. 7)
  • zdrową szyjką korzeniową z dużą ilością zgromadzonych składników pokarmowych(fot. 8),
  • zdrowym korzeniem oraz dużą ilością nowych przyrostów korzeni(rośliny takie trudno wyciągnąć z gleby i nie dochodzi do rozerwania korzeni fot. 9 i 10), 
  • szybkim wigorem początkowym (szybkie ruszenie wegetacji)

Po dokładnym obliczeniu zdrowych roślin/m2 wyciągamy wnioski. Zakładamy, że obecnie optymalny wysiew odmian hybrydowych to 40 szt./m2, a odmian populacyjnych 50 szt./m2 (fot. ocena przezimowania)

W zależności od stanu plantacji powinniśmy dopasować nawożenie azotowe. Bez względu na stan plantacji pierwszą dawkę azotu należy zastosować przed ruszeniem wegetacji głównie nawozem w formie saletrzanej (azot musi czekać na rzepak, a nie odwrotnie). Natomiast druga dawka na ok. 4 tygodnie przed kwitnieniem. Jeśli plantacja dobrze przezimowała zaleca się zastosować ok. 50% dawki w pierwszym terminie. Natomiast w przypadku plantacji uszkodzonych po zimie zaleca się zastosować ok. 70% dawki w pierwszym terminie i ok. 30 % w drugim terminie.
Duże znaczenie w prawidłowym rozwoju rzepaku na wiosnę, odgrywa: potas, magnez, fosfor i siarka. W przypadku tych nawozów konieczne jest ich uzupełnienie przed ruszeniem wegetacji. Natomiast w przypadku dużych uszkodzeń zimowych na początku wegetacji wiosennej w celu efektywnego pobierania azotu z gleby plantacje te powinniśmy zasilić dolistnie mieszaniną: fosforu, potasu, magnezu, boru i siarki.

Wraz ze wzrostem temperatury powietrza na plantacjach pojawią się szkodniki. Pierwszym z nich, który powoduje istotne szkody jest chowacz brukwiaczek. Aby kontrolować nalot szkodników bardzo pomocnym jest wystawienie żółtych naczyń na wysokości roślin. W przypadku wystąpienia chowacza brukwiaczka, stosujemy produkt Fastac 100 EC w dawce 0,12 l/ha.

W intensywnej uprawie rzepaku standardem jest stosowanie fungicydów. Rzepak na wiosnę rośnie bardzo intensywnie, dlatego w momencie, gdy osiągnie wysokość ok. 15-25 cm stosujemy preparat Caryx 240 SL w dawce 1-1,4 l/ha. Wczesne stosowanie produktu Caryx 240 SL (gdy rzepak ma 15 cm) jest szczególnie ważne w przypadku osłabionych plantacji, ponieważ produkt ten zwalcza choroby (np. sucha zgnilizna kapustnych, która dobrze się rozwija na osłabionych roślinach), a przede wszystkim dzięki zawartości dwóch substancji aktywnych (metkonazol i chlorek mepikwatu)ma wyśmienite działanie regulujące pokrój roślin. Ma to ogromne znaczenie w tworzeniu odgałęzień bocznych oraz zniwelowaniu dominacji wierzchołkowej.
Caryx zastosowany wiosną ogranicza ryzyko wylegania roślin. Plantacja rzepaku jest wyrównana, rośliny mają lepszy dostęp światła, lepsze pobieranie i transport składników pokarmowych oraz wody, intensywniejszy proces asymilacji, co pozwala osiągnąć maksymalne plony.