Niższe cło  eksportowe na śrutę słonecznikową

Również cło wywozowe na śrutę słonecznikową zostanie obniżone w czerwcu – do 5011,8 rubli/t wobec 6577,7 rubli/t w maju. Redukcja nastąpi po raz pierwszy od grudnia 2022 roku.

Orientacyjne ceny, na podstawie, których obliczono cło, wyniosły: 940 dolarów/t (1030,7 dolarów/t w maju) za olej i 262,4 (285,2) dolarów/t za śrutę.

Cło nadal w rublach

Od lipca 2022 r. cło naliczane jest w rublach, a nie jak dotychczas w dolarach amerykańskich. Wielkość cła na olej słonecznikowy wynosi 70 proc. różnicy między ceną bazową a ceną orientacyjną (średnia arytmetyczna cen rynkowych za miesiąc). Cło wywozowe na śrutę słonecznikową oblicza się według wzoru, jako różnicę między ceną orientacyjną (średnia arytmetyczna cen rynkowych w danym miesiącu) a ceną bazową pomnożoną przez wartość współczynnika korygującego (0,7).