Herbicyd należy dobrać do gatunków chwastów występujących na polu. Nie można zapomnieć o wymianie substancji aktywnej, czyli nie stosować tego samego środka przeciwko chwastom, który był używany w ostatnich zabiegach. Trzeba też zwrócić uwagę przy wyborze herbicydu, by zawarta w nim substancja nie należała do tej samej grupy co użyta wcześniej. Przy wczesnowiosennym siewie zaleca się zastosowanie herbicydu bezpośrednio po siewie. Zabieg powinien być wykonany na wilgotną glebę, gdyż w przeciwnym wypadku jego skuteczność może nie być zadowalająca. Przy oprysku herbicydem powschodowo zabieg stosuje się w odpowiedniej fazie rozwojowej rośliny uprawnej i przede wszystkim najlepiej jest go wykonywać, gdy chwasty są jeszcze młode.

Groch, łubiny, wykę siać można do drugiej dekady kwietnia. Termin siewu dla bobiku to także możliwie najwcześniejszy do około 25 kwietnia. Z kolei soję sieje się od około 20 kwietnia do 5 maja. Warunki pogodowe tegorocznej „zimo-jesieni" w niektórych rejonach kraju pozwoliły na wcześniejsze siewy chociażby grochów. Są plantacje, które zostały wysiane w grudniu ubiegłego roku. W przypadku grochu dobór preparatów jest znacznie bogatszy w porównaniu do pozostałych omawianych upraw motylkowych, gdzie np. dla wyki obecnie nie ma zarejestrowanego żadnego środka chwastobójczego.

Obecnie do ochrony upraw grochu przed chwastami stosuje się środki oparte na substancjach aktywnych: linuron, propachizafop, bentazon i bentazon z imazamoksem, MCPB w postaci soli sodowej, chlomazon, metolachlor-S, cykloksydym, fluazyfop-P butylu, chizalofop-P tefurylu, oraz pendimetalina i do desykacji glifosat.

Dla ochrony łubinu przed chwastami zarejestrowane są dwa herbicydy z dwoma substancjami aktywnymi: Afalon Dyspersyjny 450 EC na bazie linuronu, Fusilade Forte 150 EC z substancją czynną fluazyfop-P butylu i do desykacji Reglone 200 SL z substancja aktywną dikwat.

Plantacje bobiku odchwaszcza się środkami zawierjącymi substancje aktywne: linuron, propachizafop, chlomazon i do desykacji dikwat i glifosat.

Dla soi zarejestrowano jeden herbicyd Sencor Liquid 600 S.C. z substancją aktywną metrybuzyna.