Poprosiliśmy firmy o wskazanie dwóch swoich odmian (czasem podano nam jedną lub trzy), które szczególnie polecają ze względu na wysokie wykorzystanie zastosowanego nawożenia azotowego. W praktyce oznacza to, że utrzymują one wysoki poziom plonowania nawet w warunkach mniejszej dostępności tego pierwiastka. Radzą sobie w warunkach stresu wywołanego suszą glebową czy też błędów agrotechnicznych, jak np. spóźnione wiosenne nawożenie azotowe.

Agrii Polska

LG Apollonia (KR 2022) – z linii hodowlanej N Flex, czyli efektywniej wykorzystująca dostępny azotu. Dzięki temu odmiana lepiej gospodaruje azotem w przypadku obniżonych dawek i ma to przełożenie na plon, a w przypadku dawek wyższych będzie ten plon maksymalizować. W efekcie poprawia się wierność plonowania. Odmiana dynamicznie się rozwijająca jesienią. Dobrze zimuje, a wiosną szybko wznawia wegetację.

Agrolok

LG Antigua (CCA) – odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), suchą zgnilizną kapustnych (gen Rlm7), pękanie łuszczyn oraz osypywanie nasion. Badania wewnętrzne hodowcy wykazały, że zarówno w warunkach optymalnych, jak i niedoboru azotu odmiana plonuje wyżej niż inne obserwowane mieszańce. Należy do programu hodowlanego N-Flex, czyli grupy odmian efektywnie wykorzystujących azot. Dobry wigor początkowy pozwala na wysiew odmiany w nieco opóźnionym terminie. Istnieje możliwość wysiewu na glebach słabszych, prowadzonych w dobrej kulturze.

Agrosimex

Aurelia (KR 2019) – odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i suchą zgniliznę kapustnych. O wysokim potencjale plonowania i mrozoodporności, odporna na wyleganie roślin oraz osypywanie się nasion, rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju. Cechuje się dobrym szybkim startem wiosennym.

Nairobi (KR 2022) – zawiera gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7 oraz wysoką odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Cechuje się wysokim potencjałem plonowania.

Bayer/ Dekalb

DK Excited (KR 2020) – odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Wyróżnia ją dobry wigor jesienny, polecana również na opóźnione siewy. Dołączyła do grupy odmian efektywnie wykorzystujących azot. Nie ma tendencji do elongacji szyjki korzeniowej przed zimą, co zapewnia roślinom bardzo dobrą zimotrwałość.

DK Exlevel (CCA) – odmiana o potwierdzonym efektywnym wykorzystaniu azotu, nawet w warunkach stresowych Charakteryzuje się dobrym wigorem jesiennym. Znosi okres zimy. Średnio późno wznawia wegetację na wiosnę. Ma dobrą tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych.

DK Expectation (CCA) – odmiana łącząca odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), tolerancję na suchą zglniliznę, z dobrym wykorzystaniem azotu i potencjałem plonowania. Charakteryzuje się dobrym wigorem jesiennym i zimotrwałością.

Chemirol PUH

Dominiator (KR 2020) – odmiana o wysokim potencjale plonowania i stabilności. Cechuje się szybkim rozwojem początkowym. Dobra zimotrwałość. Niskie ryzyko elongacji pędu na jesień. Odporna na suchą zgniliznę kapustnych i na wirus żółtaczki rzepy. Termin siewu optymalny do opóźnionego.

LG Aviron (KR 2020) – odmiana o szybkim rozwoju jesiennym. Dobra zimotrwałość. Rośliny średnio wysokie z dobrą odpornością na wyleganie. Zawiera gen odporności (Rlm7) na grzyb z rodzaju Leptospheria maculans będący sprawcą suchej zgnilizny kapustnych. Wysoka zawartość i plon tłuszczu.

Corteva Agriscience/ Pioneer

PX141 (CCA) – mieszaniec półkarłowy o wolniejszym tempie rozwoju jesienią. Rekomendowany do siewów w terminie wczesnym i optymalnym. Nadaje się na stanowiska glebowe od słabszych do najlepszych. Odmiana o podwyższonej tolerancji na zgniliznę twardzikową, a także na osypywanie nasion i wyleganie.

PX131 (CCA) – mieszaniec półkarłowy, o wysokim potencjale plonowania. Wyróżnia się odpornością na choroby, szczególnie na Phomę. Należy do odmian tolerujących słabsze stanowiska glebowe.

Hodowla Roślin Strzelce – Grupa IHAR

Gemini (KR 2019) – odmiana populacyjna o wysokim potencjale plonotwórczym. Ma podwyższoną odporność na czerń krzyżowych. Cechuje się dobrą mrozoodpornością, wysoką zawartością tłuszczu i masą tysiąca nasion. Średni termin kwitnienia i dojrzewania. Tolerancyjna na zakwaszenie gleby.

Kepler (KR 2021) – odmiana populacyjna z genem odporności na TuYV. Cechuje się wysokim potencjałem plonowania, wysoką zawartością tłuszczu, dobrą zimotrwałością, silnym wigorem wzrostu zarówno jesienią jak i wiosną. Tolerancyjna odnośnie wymagań glebowych. Przydatna do opóźnionych siewów.

IGP Polska

Momento F1 (CCA) – odmiana mieszańcowa o wysokim potencjale plonowania, dobrej zimotrwałości i odporności na wyleganie, rekomendowana do uprawy pasowej. Cechuje ją wysoka tolerancja na stres suszy. Przydatna na wczesne siewy.

Harvey (CCA) – odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym w latach potencjale plonowania. Polecana do uprawy również na słabszych glebach. Cechuje ją wysoka zimotrwałość, niewielka podatność na wyleganie i tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych.

KWS Polska

KWS Lauros F1 (KR 2022) – zimotrwała, polecana na dobre gleby, ale udaje się też na przeciętnych. Elastyczna co do terminu siewu. Odporna na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7), żółtaczkę rzepy (TuYU) i osypywanie nasion.

Riccardo KWS F1 (KR 2019) – tolerancyjna odnośnie do jakości gleby i niższy poziom intensywności uprawy. Odporna na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7 i choroby podstawy łodygi. Ma cechę S-POD zapobiegającą samoistnemu osypywaniu się nasion. Odznacza się szybkim rozwojem jesiennym i tolerancją na opóźniony termin siewu.

Limagrain

LG Ambassador (KR 2019) – odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Należy do programu hodowlanego N-Flex, o efektywniejszym wykorzystaniu dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych. Cechuje się odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

LG Aviron (KR 2020) – odporna na TuYV – gen Rlm7. Odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych. Należy do programu hodowlanego N-Flex, dlatego w porównaniu do tradycyjnych odmian wyróżnia się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu.

Procam Polska

DK Exbury (CCA) – odmiana mieszańcowa o dobrej zdolności do pobierania azotu i wydajności nawet przy zmniejszonej dostępności pierwiastka. Ma odporność na wirusa żółtaczki rzepy i suchą zgniliznę kapustnych. Plenna o wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach. Odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Zimotrwała. Polecana do uprawy na glebach dobrych i średniej jakości.

Rapool Polska

Jurek (KR 2022) – na stanowiskach o uregulowanym odczynie i co najmniej średniej zasobności w składniki pokarmowe potrafi wysoko plonować przy obniżonych dawkach azotu. Ma gen odporności Rlm7 na suchą zgniliznę kapustnych oraz odporność na wirusa żółtaczki rzepy.

Temptation F1 (KR 2020) – cechuje się dużym wigorem wzrostu w okresie jesiennym, lecz nie wykazuje skłonności do wynoszenia pędu głównego. Rośliny zdrowe, odporne na wyleganie, wykazują stabilność plonowania. W sprzyjających warunkach potrafi wysoko plonować przy obniżonych dawkach azotu.

Saatbau Polska

Marley (CCA) – odmiana populacyjna, która dobrze gospodaruje wodą w całym okresie wegetacji. Wysoki pęd główny i dużo pędów bocznych nie wywołują dużej podatności na ugięcie łanu. Dobra regeneracja uszkodzeń po zimie.

Timothy (CCA) – odmiana populacyjna może być wysiewana również w terminach lekko opóźnionych. Duża ilość pędów bocznych na średnio wysokiej roślinie nie wywołują podatności na ugięcie łanu.

Astana F1 (KR 2018) – odmiana mieszańcowa charakteryzująca się szybkim rozwojem początkowym, niskim wzrostem i niską skłonnością do wylegania. Dobra zimotrwałość i zdrowotność, a także odporność na pękanie łuszczyn.

Syngenta Polska

SY Glorietta (CCA) – odmiana mieszańcowa o wysokim potencjale plonowania, nawet przy obniżonej dawce azotu. Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością oraz odpornością na wyleganie. Gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Ze względu na szybki rozwój jesienią jest odmianą, która jest przydatna do siewu zarówno optymalnego, jak i w opóźnionym terminie. Poleca też na gleby lżejsze oraz w uproszczonej uprawie. Wysoka zimotrwałość.