W gospodarstwach nastawionych wyłącznie na produkcję roślinną, czyli w praktyce uprawiających zboża i rzepak ozimy, problem z tą chorobą zaczyna przybierać rozmiar klęskowy. Dopóki lata były suche, jej rozprzestrzenianie było ograniczone. Ostatnie dwa sezony wegetacyjne charakteryzowały się jednak równocześnie wysokimi temperaturami i opadami w miesiącach letnich. Sprzyjało to rozwojowi kiły i jej rozprzestrzenianiu. W efekcie, już nie dziesiątki, ale setki tysięcy hektarów są nią porażone. Zatem oznacza to wyłączenie ich z uprawy pod rzepak na okres kilku lat. Dla dużej grupy gospodarstw wiąże się to z bardzo poważnymi stratami finansowymi.

Sytuacji nie można zapobiec stosując środki chemiczne. Do dyspozycji jest jedynie Topsin M 500 SC. Zastosowanie go jesienią, w fazie BBCH 11–12 skutkowało (w doświadczeniach) obniżeniem porażenia jedynie o 35 do 50 proc. Trudno więc wynik uznać za satysfakcjonujący.
Rozwiązaniem które ma realne szanse powodzenia, pozostaje wprowadzenie do uprawy odmian odpornych na tego patogena. Choć droga do ich uzyska jest długa, widać zwiastunów. Pierwszą odmianą odporną jaka pojawiła się na rynku polskim jest Mendel F1. Pochodzi z niemieckiej hodowli NPZ – Lembke. Dystrybutorem jej nasion w kraju jest AgroBras, który od grudnia 2011 nosi nazwę Rapool Polska.

Doniesienia jakie napływają do nas z terenu, potwierdzają jej przydatność do uprawy na glebach opanowanych przez kiłę kapuścianą.Natomiast na glebach wolnych od niej, plonuje nieco niżej od innych odmian mieszańcowych.

Drugą firmą która dopracowała się odmiany rzepaku ozimego odpornej na kiłę jest SW Seed. Tosca – taką nazwę jej nadano, nie została jednak skierowana do dystrybucji w Polsce. Funkcjonuje natomiast w kilku krajach Europy Zachodniej.

Jak udało się nam dowiedzieć, wkrótce na rynku powinna się pojawić kolejna odmiana odporna na kiłę kapuścianą. Jej hodowcą jest Syngenta Seed. Firma nie chce na jej temat udzielać jakichkolwiek oficjalnych informacji. Nie mniej wiemy, że przechodzi ona procedurę rejestracyjną i być może już w tym roku zostanie wprowadzona do Wspólnotowego Katalogu Odmian (lista CCA). Stworzyłoby to możliwość sprzedaży jej materiału siewnego na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Równolegle firma prowadzi zakrojone na szeroką skalę doświadczenia polowe w gospodarstwach położonych na terenach opanowanych przez kiłę kapuścianą. Jako pierwsi w Polsce prezentujemy zdjęcia przyszłej odmiany. Wykonałem je jesienią minionego roku.

Osobiście, wiele sobie po niej obiecuję. Moja ocena wynika z wiedzy na temat poziomu i zakresu hodowli odpornościowej jaka jest prowadzona w tej firmie. Aktualnie rozprowadza ona materiał siewny aż 18 odmian warzyw kapustnych odpornych na kiłę, w tym kapusty głowiastej, kalafiora, brokułu, kapusty pekińskiej. Dysponuje więc źródłami odporności, niezbędnymi technikami hodowlanymi i przede wszystkim doświadczoną kadrą która te instrumenty potrafi wykorzystać.

Patrząc przez pryzmat charakterystyki odmian już uprawianych, nie należy się spodziewać, aby nowy rzepak był totalnie odporny. Oznacza to, że nie udało się przenieść tej cechy z chrzanu, który jako jedyny gatunek w rodzinie kapustowatych (rzepak też do niej należy) potrafi oprzeć się kile. Stąd przypuszczam, że źródłem genu jest rzodkiewka, zajmująca pod względem drugie miejsce.

Wprowadzenie odmian odpornych na tereny opanowane przez kiłę, absolutnie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad racjonalnej agrotechniki, w tym takich jej kanonów jak:

  • Uprawa rzepaku na glebach o uregulowanym odczynie – pH powyżej 5,8;
  • Nie przekraczanie 25 proc. udziału rzepaku w płodozmianie;
  • Rezygnacja z gorczycy w międzyplonach ścierniskowych.