Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zajmuje się m.in. oceną materiału siewnego, która polega na sprawdzeniu czy nasiona spełniają wymagania w zakresie wytwarzania i jakości. Ocena ta obejmuje ocenę polową, na której podstawie można ogólnie stwierdzić jakie odmiany wybierane są przez plantatorów do swoich gospodarstw. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie odmiany wysiewane na naszych polach są oceniane w ten sposób.

Jakie są wyniki roślin oleistych? Najpierw sprawdźmy jakie odmiany plantacji nasiennych gorczycy białej zajmowały w tym roku największy areał uprawy. Okazuje się, że do oceny polowej zakwalifikowano w sumie 2062 ha tej rośliny, z czego najwięcej odmiany Maryna - 388 ha, Rota - 284 ha i Bardena - 260 ha.

Produkcja nasiennego lnu zajęła jedynie blisko 16 ha, a 6,8 ha przypadł odmianie Jantarol. Mak to powierzchnia niecałych 3 ha i tylko dwie odmiany Lazur (2 ha) i Morfeusz (0,9 ha).

Stosunkowo mały areał produkcji nasiennej zajmował też rzepak jary, bo wyniósł on w tym roku 45 ha. W tym wypadku na polach kontrolowanych przez Inspekcję wysiano też tylko dwie odmiany: Ability (35 ha) i Fenja (10 ha).

Plantacji rzepaku ozimego zakwalifikowanego do oceny polowej było 402 ha. Największą powierzchnię zajęła odmiana Monolit prawie 118 ha, na drugim miejscu uplasowała się Brendy - 113 ha, a trzecie miejsce i kolejne odmiany to duża przepaść w wielkości produkcji, ponieważ była o połowę mniejsza i wyniosła 52 ha dla odmiany Konkret.

Soja to ostatnia roślina z oleistych badana przez PIORiN. W sumie areał produkcji nasiennej poddany ocenie wyniósł w tym roku niecałe 2 tys. ha. Na pierwszym miejscu pod względem powierzchni znalazła się Mavka - 725 ha, na drugim Annushka - 593 ha, a na trzecim Merlin - 422 ha.