• Gdzie utrzymuje się jeszcze susza i w jakich uprawach?
  • Gdzie zanotowano największe opady, które często opóźniały siew i utrudniały wschody rzepaku?

Jak podaje IUNG-PIB w Puławach w dwunastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była dodatnia i wynosiła 10,0 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 30,7 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 VII – 31 VIII). Ewapotranspiracja również uległa zmniejszeniu o 7,4 mm.

Największy deficyt wody notowany był na obszarze zachodniej i południowej części Pojezierza Południowopomorskiego, zachodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, w południowej części Pobrzeży Szczecińskiego i Gdańskiego oraz w północnej części Pojezierza Wielkopolskiego od -120 do -169 mm. Na pozostałym obszarze kraju niedobory były mniejsze od 0 do -119 mm, a w wielu miejscach notowano nawet nadmiar wody.

Źródło: IUNG PIB w Puławach
Źródło: IUNG PIB w Puławach

Susza występowała w czterech uprawach

W dwunastym okresie raportowania od 11 lipca do 10 września 2021 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach odnotowano w 11 gminach, co stanowi 0,03% gruntów ornych kraju. Zanotowano ją również w kukurydzy na ziarno, w 8 gminach. Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach ziemniaka, w 9 gminach w kraju. 

Opady w czasie siewu rzepaku 

Z jakimi opadami mieliśmy do czynienia w czasie siewu rzepaku? Niestety w niektórych regionach były to opady silne i stosunkowo długotrwałe co doprowadziło w wielu miejscach do powstania skorupy glebowej. 

Jak czytamy także w raporcie, w trzeciej dekadzie sierpnia najwyższe opady notowano w Beskidach Zachodnich, na Pogórzu Zachodniobeskidzkim, na Podhalu i w Tatrach (powyżej 120 mm). Natomiast najniższe opady (poniżej 40 mm) notowano na Nizinie Północnopodlaskiej, na Polesiu Wołyńskim, w północno-wschodniej części Niziny Południowopodlaskiej, w południowej części Pojezierza Mazurskiego, w północnej części Niziny Północnomazowieckiej, w północnej części Pojezierza Wielkopolskiego i Lubuskiego, w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej, na Pojezierzu Południowopomorskim, na Żuławach Wiślanych, w Dolinie Dolnej Wisły, w środkowej części Pobrzeża Koszalińskiego, w południowej części Pobrzeża Szczecińskiego i w północnej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.
W pozostałej części Polski opady odnotowano od 40 do 120 mm.

W pierwszej dekadzie września na przeważającym obszarze kraju notowano opady poniżej 5 mm. Tylko w Beskidach, Tatrach i we wschodniej części Pogórza Środkowobeskidzkiego notowano opady od 5 do 40 mm.