Największe nakłady ponoszone są na nawożenie - ponad 33 proc. kosztów całkowitych. Zastosowanie nawozów mineralnych NPK (w dawce 200-100-190 kg/ha) oraz wapna (3 kg/ha) kosztuje ok. 1 696 zł/ha.

Ochrona chemiczna roślin przy użyciu środków Command 480 EC (w dawce 0,1 l/ha), Treflan 240 EC (4 l/ha), Lontrel 300 EC (0,3 l/ha) i Decis 2,5 EC (0,3 l/ha) kosztuje łącznie ok. 197 zł/ha, co stanowi mniej niż 4 proc. całkowitych kosztów produkcji.

Pozostałe koszty zmienne to materiał siewny - 4,7 proc., oraz obowiązkowe ubezpieczenie uprawy - 2,6 proc.

Z kosztów stałych największy udział stanowi siła pociągowa własna - ponad 20 proc. (18 cng, 1 038 zł/ha). Ponad 18 proc. ponoszone jest na koszty stałe, związane z prowadzeniem produkcji. W gospodarstwie 10 ha obciążenie na 1 ha UR wynosi w przybliżeniu 928 zł. Zbiór kombajnem oksztuje ok. 420 zł/ha, co stanowi 8,3 proc. kosztów całkowitych.

Plon graniczny przy cenie 200 zł/dt to 23,24 dt/ha. Uzyskując 25 dt/ha wskaźnik opłacalności wynosi ponad 107 proc. a nadwyżka bezpośrednia stanowi 351 zł/ha, przy 186 zł całkowitych kosztów produkcji jednej dt. Przy plonie 30 dt/ha, koszt produkcji jednej dt zmniejsza się do 155 zł, natomiast nadwyżka bezpośrednia zwiększa do 1 351 zł/ha (wskaźnik opłacalności 129 proc.).

Opracowano na podstawie materiałów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.