• Wiosną na poprawki herbicydowe w rzepaku mamy mało czasu, zwłaszcza w tym roku, kiedy to susza i nocne przymrozki nie sprzyjają wykonywaniu takich zabiegów.
  • Korekta chwastobójcza jest możliwa tylko do fazy pąka zamkniętego w liściach

De facto wiosną możemy użyć tylko dwóch znanych nam już od lat substancji, tj. chlopyralidu oraz pikloramu. W ostatnich latach pojawiła się trzecia możliwość – Arylex od firmy Corteva (łączona w zabiegu wiosennym z chlopyralidem).

Zacznijmy właśnie od arylexu, który znajdziemy w preparacie Korvetto. W etykiecie występuje on pod nazwą halauksyfen metylu. Fabrycznie występuje on w produkcie od Cortevy z właśnie wspomnianym wcześniej chlopyralidem. Etykieta pozwala na stosowanie środka od początku wydłużania pędu głównego do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach, a zalecana dawka to 1l/ha.

Sam chlopyralid znajdziemy również w produktach takich jak m.in.  Lontrel 300 SL czy Major 300 SL. Etykieta Lontrela mówi nam o tym, że ostatnia aplikacja w rzepaku może zostać wykonana najpóźniej w momencie tworzenia przez rośliny pąków kwiatowych. Maksymalna dawka to 0,4 l/ha.

Mamy także do dyspozycji kilka produktów opartych o jednocześnie chlopyralid oraz pikloram, a wśród nich najpopularniejsza przez lata na polskim rynku Galera 334 SL. Podobnie jak w przypadku pikloramu solo, tak i produkty z dodatkiem chlopyralidu mogą być stosowane, gdy pąki są jeszcze zamknięte w liściach. Dawka Galery (oraz innych produktów na bazie obu substancji w duecie) wynosi 0,35 l/ha.

Czym zwalczyć samosiewy w rzepaku?

Na polach, gdzie nie wykonano zabiegu na samosiewy zbóż jesienią lub trzeba jeszcze zrobić korektę, można podać ten dam preparat co jesienią. Można zastosować dowolny graminicyd zarejestrowany w rzepaku jednak np. chizalofop-P-etylowy czy fluazyfop-P-butylowy. Tu jednak również należy pamiętać, aby zabieg wykonać w miarę szybko - zarówno ze względu na fazę rozwojowa rzepaku, jak i zwalczanych samosiewów, które później będą coraz mocniejsze a więc i trudniejszą w zwalczaniu.  Graminicydy wiosną można stosować po ruszeniu wegetacji, ale z racji pogody w tym sezonie nie było przez okres marca dogodnych warunków dla takich aplikacji. Herbicydy na jednoliścienne w rzepaku należy zastosować nie później niż do początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 21) lub nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH12-50). Graniczne fazy zależą od rodzaju substancji czynnej. 

Nie stosujmy herbicydów po terminie – rzepak można uszkodzić

Jak więc widać wyboru substancji do wiosennej korekty chwastów dwuliściennych nie mamy zbyt szerokiego. Jeszcze gorzej to wygląda jeśli zwrócimy uwagę na krótki termin aplikacji. W zasadzie mamy w wielu regionach ostatni moment na wjazd na plantację z poprawką.

Zabieg po terminie może skutkować uszkodzeniami w rzepaku (m.in. zakłócenia w procesie kwitnienia, mniej zawiązanych łuszczyn) ale także i niższą skutecznością samej korekty (trudniejsze dojście substancji do chwastów). Pamiętajmy, że wszystkie preparaty oparte o chlopyralid czy pikloram są nalistne, więc zwalczany chwast musi być suchy, a dodatkowo w nocy nie powinny pojawiać się przymrozki. Zwróćmy też uwagę, że substancje, które możemy stosować na wiosnę w rzepaku jeśli chodzi o korekty herbicydowe nie należą do najbardziej wszechstronnych a spektrum zwalczania chwastów nie obejmuje wszystkich popularnych wiosennych gatunków.