Po ostatniej odwilży, w dużej części kraju zniknęła pokrywa śnieżna. Po okresie dodatnich temperatur przyszły szybko mroźne dni. Obecnie, tam gdzie pokrywy śnieżnej jeszcze nie ma lub jest bardzo skąpa, suche wiejące wiatry mogą bowiem doprowadzać do powstania zjawiska wysmalania. Synoptycy na ten tydzień zapowiadają opady śniegu a raczej zamiecie śnieżne, stąd dużo zależeć będzie od tego, jak długo rośliny będą narażone na działanie wiatru oraz mrozu i w jakim stopniu pokrywa śnieżna będzie w stanie chronić oziminy.

Temperatury utrzymujące się w dniu 07.02.2021. Mrozy mają się pogłębiać i trwać jeszcze przynajmniej tydzień.Źródło: stacjapogody.waw.pl
Temperatury utrzymujące się w dniu 07.02.2021. Mrozy mają się pogłębiać i trwać jeszcze przynajmniej tydzień.Źródło: stacjapogody.waw.pl

Źródło: stacjapogody.waw.pl
Źródło: stacjapogody.waw.pl

Martwi fakt, że w ostatnim czasie rośliny wykazywały stan pełzającej wegetacji i były silnie uwodnione. W warunkach, jakie panują obecnie, rośliny nie mogą pobrać wody (przez zamarzniętą glebę), a wiatry wysuszają nadziemne części roślin. Jeśli taki stan utrzyma się długo – rośliny mogą zamierać. Zjawisko może okazać się szczególnie niebezpieczne w przypadkach, gdy silnie wiejący wiatr przemieszcza drobiny gleby i oddziałuje bezpośrednio na odsłoniętą szyjkę korzeniową (rzepak) oraz węzeł krzewienia (zboża).

Na zjawisko wysmalania, szczególnie narażone są plantacje ozimin w regionach bez pokrywy śnieżnej Fot. A. Kobus
Na zjawisko wysmalania, szczególnie narażone są plantacje ozimin w regionach bez pokrywy śnieżnej Fot. A. Kobus

Zjawisko wysmalania widoczne jest najczęściej na fragmentach pola najbardziej narażonych na działanie wiatru np. pagórki, wzniesienia. Wczesną wiosną całe rośliny są jakby spalone.

Czy dojdzie to strat w obsadzie ozimin trudno to dziś wyrokować. Zależy to od bardzo wielu czynników.

W bardziej komfortowej sytuacji są regiony, gdzie utrzymywała się pokrywa śnieżna. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy Waszym zdaniem dojdzie do strat w obsadzie ozimin?