Aby lepiej określić skalę problemu ze szkodnikami w uprawach rzepaku, warto w tym temacie wystawić na polach żółte naczynia. Pozwolą one określić jak duże jest zagrożenie ze strony danego owada.


Chrząszcze pchełki ziemnej wyjadają w liścieniach, ale też i w młodych liściach wgłębienia i otwory. Intensywne wystąpienie tych szkodników może nawet sprawić, że rośliny zostaną całkowicie zniszczone.

W wypadku pchełki rzepakowej najgorsze jest żerowanie larw, a nie chrząszczy. Pojawiają się one najpierw w głównych nerwach i ogonkach liściowych, a następnie przedostają się do nasadowej części łodygi i szyjki korzeniowej. Właśnie niszczenie stożka wzrostu jest dla rośliny największym zagrożeniem, bo powoduje to po prostu jej zamieranie.

Wybrane środki nalistne do walki z pchełkami wszystkie jako substancję czynną zawierają związek z grupy pyretroidów - deltametrynę:
Agria-Deltametryna 2,5 EC - zalecana dawka: 0,25 l/ha - środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Decis 2,5 EC - dawka 0,25 l/ha - środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Decis Mega 50 EW - dawka 0,15 l/ha - stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Patriot 100 EC - zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 65 ml/ha. Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.